Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Trudności z roszczeniem regresowym

Trudności z roszczeniem regresowym

Rzecznik Praw Obywatelskich w kilku wystąpieniach kierowanych do ministra sprawiedliwości poruszał kwestie związane z dochodzeniem roszczeń regresowych przysługujących Skarbowi Państwa na podstawie art. 557 k.p.k. W kolejnych uzyskiwanych odpowiedziach, Rzecznik był informowany o stanowisku w powyższej kwestii. RPO uzyskał informacje, iż w wyniku konsultacji przeprowadzonych w poszczególnych komórkach organizacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwie Finansów, Ministerstwie Skarbu Państwa, Krajowej Radzie Sądownictwa, Rządowym Centrum Legislacji i Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa nie doszło do ujednolicenia interpretacji oraz usunięcia trudności w praktycznym stosowaniu art. 557 § 1 i 2 k.p.k., a wręcz przeciwnie – nastąpiło dalsze zróżnicowanie stanowisk w odniesieniu do istotnych kwestii dotyczących roszczeń regresowych. Następnie Rzecznik został poinformowany, że projekt nowelizacji opracowany na podstawie założeń przygotowanych w Prokuraturze Krajowej, zostanie skierowany do uzgodnień wewnętrznych w I kwartale 2009 r. W przedmiotowej sprawie Rzecznik skierował kolejne pisma do Ministerstwa Sprawiedliwości (w dniach: 6 września 2009 r., 16 kwietnia 2011 r. i 12 października 2011 r.) zawierające prośby o udzielenie informacji o dalszych pracach prowadzonych w omawianym zakresie. Odpowiedź na te pisma do tej pory nie wpłynęła.
Jak wynika z projektów nowelizacji kodeksu postępowania karnego – zauważa prof. Irena Lipowicz – obecnie nie są projektowane zmiany legislacyjne w art. 557 i 558 kpk.
Tymczasem tylko w roku 2009 r. za niesłuszne skazanie, aresztowanie, zatrzymanie i stosowanie środków zabezpieczających sądy przyznały uprawnionym odszkodowania i zadośćuczynienia w łącznej wysokości 5,3 mln zł, w 2010 r. – 11,3 mln zł, zaś w 2011 r. – 14,5 mln zł. Kwoty te obciążają oczywiście Skarb Państwa. RPO ponownie prosi ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina o doprecyzowania zawartych uregulowań w celu ułatwienia dochodzenia przez Skarb Państwa roszczeń regresowych oraz o poinformowanie o zajętym stanowisku i ewentualnie podjętych działaniach.

Sprawdź także

Darmowe porady rejentów

Notariusze w najbliższą sobotę będą udzielali bezpłatnych informacji prawnych stacjonarnie, telefonicznie, na czacie oraz w …