Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Trudny dostęp do adwokata

Trudny dostęp do adwokata

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przygotowała raport: ?O (nie)dostępnym dostępie do adwokata?, którego celem było przedstawienie, w jakim stopniu została implementowana do polskiego prawa dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z 22 października 2013 r. w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym.
?27 listopada 2016 r. minął termin na wprowadzenie wszystkich przepisów dyrektywy. Rok po tym terminie postanowiliśmy przygotować raport, aby ocenić, które postanowienia zostały wdrożone? ? mówi adw. Katarzyna Wiśniewska, prawniczka HFPC. ?Warto wskazać, że jest to kolejna dyrektywa UE, który zmierza do zwiększenia i ujednolicenia gwarancji proceduralnych oskarżonych i podejrzanych? ? podkreśla Katarzyna Wiśniewska. Celem dyrektywy o dostępie do adwokata jest zapewnienie pewnych minimalnych standardów w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej przede wszystkim w zakresie prawa do obrony. ?Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że zapewnienie osobom zatrzymanym adwokata lub radcy prawnego już na samym początku postępowania karnego może w prawidłowy sposób zabezpieczyć jego tok oraz zapewnić wszelkie gwarancje procesowe podejrzanym lub oskarżonym wynikające z prawa międzynarodowego oraz polskiego? ? wskazuje dr Piotr Kładoczny, sekretarz zarządu HFPC. ?Ponadto warto podkreślić, że adwokat już przy samym zatrzymaniu może być pewnego rodzaju gwarantem, który może zapobiec ryzyku nieludzkiego i poniżającego traktowania? ? podkreśla Piotr Kładoczny. Ministerstwo Sprawiedliwości wskazało, że dyrektywa o dostępie do adwokata jest w całości implementowana do polskiego prawa. Jednakże, jak wskazują wyniki raportu, stan zgodności krajowych regulacji z unijnym standardem nie jest satysfakcjonujący. Pomimo tego, że prawo polskie zapewnia osobom zatrzymanym możliwość niezwłocznego kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym, to jest on uniemożliwiany przez organy ścigania. ?Ani organy ścigania ani sądy nie zapewniają podejrzanym lub oskarżonym informacji ułatwiających znalezienie obrońcy, a osoby zatrzymane, które posiadają przy sobie numer adwokata są w lepszym położeniu? ? wskazuje Adam Klepczyński, prawnik HFPC. ?W raporcie wskazaliśmy, że państwo polskie powinno zapewnić na komisariatach i sądach listy adwokatów lub radców prawnych zajmujących się sprawami karnymi. Ponadto, naszym zdaniem, warto byłoby rozważyć utworzenie dyżurów adwokackich lub radcowskich dla osób zatrzymanych? ? podkreśla Adam Klepczyński. Raport HFPC dostępny jest na stronie HFPC. HFPC pragnie również zwrócić uwagę na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich z 8 stycznia 2018 r. do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zapewnienia osobie zatrzymanej kontaktu z obrońcą. Wystąpienie dostępne jest na stronie HFPC oraz na łamach portalu poprawny.pl

Sprawdź także

Oświadczenie 13 sędziów IC SN

Oświadczenie 13 Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Nie można wybierać kandydatów na Prezesa Izby Cywilnej …