Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Trwa fikcja adwokata z urzędu

Trwa fikcja adwokata z urzędu

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o rozważenie podjęcia działań przez Senat RP w zakresie pilnego wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2013 r., sygn. K 30/11, w którym Trybunał uznał za niezgodne z Konstytucją następujące przepisy kodeksu postępowania karnego: art. 81 § 1 k.p.k. – w zakresie, w jakim nie przewiduje zaskarżenia
zarządzenia prezesa sądu w przedmiocie odmowy wyznaczenia obrońcy z urzędu przez stronę, która złożyła wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu oraz art. 78 § 2 k.p.k. – w zakresie, w jakim nie przewiduje zaskarżenia postanowienia sądu w przedmiocie cofnięcia wyznaczenia obrońcy z urzędu. Omawiane orzeczenie ma istotne znaczenie dla konstrukcji wyznaczania obrońcy z urzędu zarówno do czasu wejścia w życie z dniem 1 lipca 2015 r. zmian procedury karnej, jak również po wprowadzeniu nowego modelu procedury karnej; w zakresie wyznaczania obrońcy z urzędu na etapie postępowania przygotowawczego.

Sprawdź także

Giną ostatnie słonie

Jestem zrozpaczony. Kanadyjski koncern naftowy ReconAfrica pustoszy mój dom – sanktuarium afrykańskiej przyrody w delcie …