Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Tryb graniczny dla azylantów

Tryb graniczny dla azylantów

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 30 stycznia br. przedstawiło projekt zmiany w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. W ocenie Amnesty International zaproponowane rozwiązania mogą negatywnie wpłynąć na dostęp do procedury azylowej na polskich granicach. Projekt zakłada rozpatrywanie wniosków o status uchodźcy
w przyspieszonej procedurze, wprowadzając tzw. tryb graniczny. Może to prowadzić do niewystarczającego zbadania przesłanek podawanych przez osoby poszukujące ochrony. Zgodnie zaprojektowanymi zmianami osoba poszukująca ochrony może być umieszczana w ośrodkach strzeżonych na czas trwania postępowania, co będzie prowadzić do automatycznego pozbawiania wolności osób, które wyrażają chęć ubiegania się o ochronę.
Taka konstrukcja prowadzi do naruszenia prawa do wolności osobistej. Ponadto zapowiedziano kierowanie się listą bezpiecznych krajów pochodzenia przy podejmowaniu decyzji o udzielaniu ochrony międzynarodowej. W praktyce może to oznaczać naruszenie zasady indywidualnego podejścia do każdej z osób ubiegających się o ochronę. Informując o projektowanych zmianach, MSWiA powołało się na rozwiązania funkcjonujące już w innych państwach europejskich, m.in. na Węgry. W tym kontekście Amnesty International zwraca uwagę na konsekwencje polityki zamkniętych drzwi w tym kraju, która doprowadziła do przerażającego traktowania osób poszukujących ochrony.
Tysiące osób ubiegających się o azyl ? w tym małoletni bez opieki ? doświadcza poważnych nadużyć, nielegalnego zawracania i bezprawnej detencji ze strony węgierskich władz i systemu, który stworzono tak, aby zniechęcić kolejne osoby do dotarcia do tego kraju. Amnesty International w ramach konsultacji społecznych przygotuje stanowisko odnośnie zaproponowanych zmian.

Sprawdź także

Palestra o aresztach

Raport NRA z wykonania przez Polskę wyroków ETPCz dot. długotrwałego stosowania tymczasowego aresztowania Raport Naczelnej …