Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Tryby konsensualne

Tryby konsensualne

Wolters Kluwer organizuje szkolenie: TRYBY KONSENSUALNE W POSTĘPOWANIU KARNYM. NEGOCJOWANIE POROZUMIEŃ PROCESOWYCH ZE SZCZEGóLNYM UWZGLĘDNIENIEM UDZIAŁU FACHOWYCH PRZEDSTAWICIELI STRON. Termin: 19 maja 2011 r. Warszawa, w godz. 10:00 – 16:00. Wykładowcą jest dr Sebastian Ładoś – sędzia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie. Pełni funkcję Kierownika Sekcji Postępowania Przygotowawczego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w Instytucie Prawa Karnego na Uniwersytecie Warszawskim. W programie szkolenia: 1. Charakterystyka instytucji konsensualnych z uwzględnieniem kolejnych nowelizacji k.p.k. 2. Granice negocjowania porozumień procesowych. Problematyka tożsamości przedmiotowej czynu, kwalifikacji prawnej, wymiaru kary i środków karnych. DPK a problem oportunizmu procesowego. DPK a perspektywa zatarcia skazania. 3. Granice dowodzenia w przypadku zastosowania trybu konsensualnego. Wyłączenie sędziego na zasadzie iudex suspectus. Usuwanie braków formalnych wniosku z art. 335 § 1 k.p.k. 4. Zgłoszenie udziału pełnomocnika pokrzywdzonego (oskarżyciela posiłkowego). Tryb konsensualny a roszczenia majątkowe w procesie karnym. Praktyczne problemy związane z wytoczeniem powództwa cywilnego i zgłoszeniem wniosku z art. 46 § 1 k.k. 5. DPK z punktu widzenia koncepcji dogmatycznych dotyczących pozycji prawnej obrońcy i pełnomocnika. Dylematy etyczne związane z negocjowaniem porozumienia przez obrońców i pełnomocników. 6. Zasada pacta sunt servanda i nadużycie prawa do obrony w trybie konsensualnym ze szczególnym uwzględnieniem zakazu reformationis in peius. 7. DPK a zasada nemo se ipsum accusare tenetur. Problem nadużycia prawa przez organ procesowy. 8. Podsumowanie i dyskusja.
Więcej informacji: http://www.szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40154423__PZTA_0D.html

Sprawdź także

Polskie wokandy w UE

Wokanda polska w Luksemburgu: 22 – 29 listopada w Trybunale Sprawiedliwości i Sądzie Unii Europejskiej …