Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Trzy rodzaje zgromadzeń

Trzy rodzaje zgromadzeń

Na posiedzeniu rząd przyjął projekt nowej ustawy Prawo o zgromadzeniach. Prace nad projektem trwały od marca 2015 r. w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. HFPC opiniowała pierwotną wersję projektu ustawy z marca 2015 r. Przyjęty przez Radę Ministrów projekt zakłada daleko idące zmiany w porównaniu do pierwotnych założeń z marca 2015 r. Zmiany te realizują dużą część uwag zgłoszonych pod jego adresem m.in. przez Radę Legislacyjną przy Prezesie Rady Ministrów i HFPC. ?Przyjęty projekt wprowadza trzy kategorie zgromadzeń: organizowanych wedle podstawowej procedury, organizowanych wedle uproszczonej procedury oraz zgromadzeń spontanicznych? ? mówi Michał Szwast, prawnik HFPC.
Zgromadzenia organizowane wedle uproszczonej procedury nie będą mogły powodować utrudnień dla ruchu drogowego, ale za to będzie je można zgłaszać najpóźniej na 2 dni przed planowaną datą. Jest to termin skrócony, w porównaniu z 6-dniowym najpóźniejszym terminem przewidzianym w ramach podstawowej procedury. Zgromadzenia spontaniczne jak dotąd nie są uregulowane w polskim prawie, co prowadziło do szeregu problemów m.in. do stawiania zarzutów uczestnikom takich zgromadzeń na podstawie przepisów prawa wykroczeń. ?Przyjęty przez Radę Ministrów projekt realizuje także zgłaszany od dawna postulat HFPC aby zapewnić efektywną sądową kontrolę nad decyzjami organów gminy zakazującymi zgromadzeń? ? mówi Michał Szwast.
Zgodnie z projektem, organizatorowi zgromadzenia przysługiwać będzie prawo bezpośredniego odwołania od decyzji zakazującej zgromadzenia do sądu okręgowego. Terminy na dokonywanie poszczególnych czynności zostały ukształtowane w ten sposób, że orzeczenie sądu zostanie wydane przed datą zgromadzenia. Zgodnie z projektem, gminy będą mogły określać także miejsca, w których organizowanie zgromadzeń nie wymaga uprzedniego zawiadomienia. Teraz projekt powinien trafić do Sejmu. W wrześniu 2014 r. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował istotne przepisy zawarte w aktualnie obowiązującej ustawie. Na mocy wyroku, w październiku tego roku te przepisy utracą moc obowiązującą. Do tego dnia nowa ustawa powinna wejść w życie. Projekt ustawy dostępny jest na stronie HFPCz.

Sprawdź także

PiSIzby SN, to nie sądy

Dwoje sędziów zostało pozbawionych prawa do rzetelnego procesu, bo orzeczenia w ich sprawach wydała Izba …