Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Trzykrotny bigamista bezkarny

Trzykrotny bigamista bezkarny

Do Prokuratury Rejonowej Poznań – Stare Miasto wpłynęło zawiadomienie o popełnieniu przestępstw polegających na zawieraniu małżeństw bigamicznych przez jednego z mieszkańców Poznania. Zawiadomienie w tej sprawie złożył Urząd Stanu Cywilnego, który ujawnił, że trzy spośród sześciu małżeństw poznaniak zawarł mając już żonę. Analiza doniesienia i załączonych do niego dokumentów pozwoliła ustalić, że drugie, trzecie i czwarte małżeństwa, zawarte w latach 1959 i 1969 oraz 1972 były związkami bigamicznymi, przy czym dwa pierwsze z wymienionych według obowiązującego wówczas kodeksu karnego z 1932 roku, natomiast kolejne według brzmienia kodeksu karnego z 1969 roku.
Oba kodeksy przewidywały karę pozbawienia wolności do lat 5. Z uwagi na upływ czasu Prokuratura Rejonowa Poznań – Stare Miasto odmówiła wszczęcia postępowania przygotowawczego w tej sprawie. Przedwojenny kodeks karny, jak również ten z 1969 roku przewidywały przedawnienie karalności występku wielożeństwa po upływie 5 lat od jego popełnienia. Przedawnienie karalności oznacza zakaz wszczynania postępowania oraz nakaz umorzenia postępowania wszczętego w sprawie o przestępstwo, którego karalność ustała.
Obecnie obowiązujący kodeks karny z 1997 roku za bigamię stypizowaną w art. 206 przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …