Finansowanie pomostowe

TSUE o PiSIzbie we wrześniu

22 września 2020r. o godzinie 9:00 odbędzie się rozprawa przed Wielką Izbą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, której przedmiotem będą pytania prejudycjalne Sądu Najwyższego dotyczące Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego oraz powołanych do nich osób przy udziale neoKRS. Pytania te zostały zadane w związku ze sprawą sędziego Waldemara Żurka, gdzie złożono wniosek o wyłączenie od rozpoznawania osób powołanych do tych Izb. Sędzia Waldemar Żurek reprezentowany będzie przez adwokatów z #WolneSądy w ramach Komitetu Obrony Sprawiedliwości (#KOS).

Sprawdź także

Strach PiS przed Europą

Prokuratura Europejska rozpoczęła działalność. Polska nie dołączyła do niej z obawy o utratę suwerennościrokuratura Europejska …