Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Turcja bez niezawisłych sądów

Turcja bez niezawisłych sądów

Oświadczenie AEAJ EAJ Medel i Judges for Judges w przededniu spotkania przywódców UE-Turcja w Warnie: Wszyscy w Europie zdają sobie sprawę, że w Turcji zatrzymano 150 dziennikarzy i że większość z nich nie ma pojęcia, jakie są im stawiane zarzuty. Wszystkie zapadłe dotychczas wyroki zasadniczo sprzeczne są z prawem i zasadami,
które stanowią (wspólną) podstawę prawa europejskiego. Ponadto ponad 25% wszystkich tureckich sędziów i prokuratorów – ponad 3000 osób również zostało tymczasowo aresztowanych. Te szokujące realia oznaczają po pierwsze, że tak znaczna liczba niewinnych osób jest ścigana bez podstawy prawnej. Sytuacja taka nie może być ignorowana zarówno w przypadku jednostki, jak i całego kraju, który będzie cierpiał z powodu niekorzystnych rezultatów takich działań. Po drugie, dymisje 4279 sędziów i prokuratorów (z łącznej liczby około 12 000 w całej Turcji) powoduje ogromne i szkodliwe straty osobowe w tych instytucjach. Istnienie wysoko wykwalifikowanego i niezależnego sądownictwa w kraju jest jednym z kamieni węgielnych demokracji pod rządami prawa. Dlatego niezwykle ważne jest, aby Europa poczyniła wszelkie możliwe starania, aby przekonać Turcję, aby kraj ten zaradził tej niedopuszczalnej sytuacji jako, że bez wątpienia jest to poważna kwestia zarówno dla Turcji, jak i Europy. Platforma niezależnego sądownictwa w Turcji opiera się na czterech głównych europejskich stowarzyszeniach sędziów:
1. Stowarzyszenie Europejskich Sędziów Administracyjnych (AEAJ)
2. Europejskie Stowarzyszenie Sędziów (EAJ)
3. Sędziowie dla sędziów (Judges for Judges)
4. „Magistrats Europeen pour la Democratie et les Libertes” (MEDEL)
Stowarzyszenia te od wielu lat uważnie śledziły rozwój sytuacji związanej z tureckim sądownictwem. Rosnący wpływ rządu i prezydenta z jednoczesnym ograniczaniem niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz naciskami na sędziów i prokuratorów rozpoczął się przed 2016 r. Następnie kroki miały miejsce w związku ze stanem wyjątkowym po „zamachu stanu” w 2016 r., Wszystkie te kroki spowodowały, że Turcja w istocie pozbawiona została niezawisłego sądownictwa, a w konsekwencji ograniczona została w tym kraju praworządność. Faktem jest, że obserwacja kilku aktualnie toczących się postępowań karnych wyraźnie pokazuje, jak niskie są tam zapewnione standardy. A to właśnie wysokie standardy praworządności są niezbędnymi elementami w demokratycznym państwie prawa. Obserwacja czerwonej linii w toczącym się postępowaniu, jakim są przeprowadzane dowody lub ich brak, wskazuje, że zapadające w sprawach orzeczenia muszą być zgodne z wewnętrznymi dyrektywami władzy wykonawczej. Nieprzestrzeganie tych wytycznych może zagrażać życiu każdego sędziego lub prokuratora, który ośmieli się procedować zgodnie ze swoim zawodowym sumieniem. Krótko mówiąc, w Turcji nie ma niezależnego sądownictwa. Fakt ten ma nie tylko konsekwencje dla tysięcy osób nielegalnie aresztowanych (nie tylko dla sędziów), ale także dla wszystkich obszarów / aspektów codziennego życia w Turcji, a także dla relacji Turcji z innymi krajami. Naciski polityczne przekonały turecki rząd do uwolnienia niektórych zatrzymanych dziennikarzy, a jednym z mich był Deniz Yucel, którego sytuacja została szczegółowo omówiona w międzynarodowych doniesieniach medialnych. Jednak wielu sędziów, prokuratorów, prawników i dziennikarzy wciąż jest przetrzymywanych jako zakładnicy. Turcja nadal sprawia wrażenie, że jest gotowa prowadzić ?interesów jak zwykle” i ponownie próbuje nawiązać kontakt z Europą, jednocześnie odmawia wstrzymania polowania na czarownice wobec przeciwników, którzy są przetrzymywani i bezpodstawnie ścigani. Platforma na rzecz niezależnego sądownictwa w Turcji przypomina wszystkim zainteresowanym stronom Unii Europejskiej i państwom członkowskim, aby w tej sprawie nie byli obojętny na sytuację państwa sąsiedzkiego, w którym nie istnieją i nie są przestrzegane podstawowe zasady i wartości europejskie – podczas gdy to państwo (Turcja) pozostaje kandydatem do UE członkostwo. Wybielanie tej sytuacji wywoła jedynie nieufność wśród mieszkańców UE, a także będzie miało ogromny wpływ na dalszą współpracę między Unią Europejską a Turcją, ponieważ w Turcji nie ma już niezależnego sądownictwa. Podsumowując: Platforma niezależnego sądownictwa w Turcji wysoko ceni dialog prowadzony na wysokim szczeblu w kontaktach między Turcją a Europą, które wciąż istnieją i są pielęgnowane, ale zdecydowanie domaga się, aby głównym celem takich wymian było przekonanie Turcji do: a. powrotu do rządów prawa b. wstrzymania postępowań karnych w przypadku braku dowodu na udział w przestępstwie c. uwolnienia wszystkich więźniów politycznych d. przywrócenia do pracy wszystkich niesłusznie / niesprawiedliwie zwolnionych sędziów i prokuratorów oraz do zwrotu skonfiskowanego im mienia e. zakończenia stanu wyjątkowego i powrotu do zasad uczciwego procesu sądowego ustanowionego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności f. uwzględnienia ostatnich decyzji EHCR z dnia 20 marca 2018 r. potępiających Turcję za łamanie prawa do wolności i bezpieczeństwa oraz prawa do wolności słowa.
Edith Zeller m.p. Przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Sedziów (AEAJ) José Igreja Matos m.p. Przewodniczący Europejskiego Stowarzsszenia Sędziów (EAJ) Tamara Trotman m.p. Przewodniczący Judges for Judges Filipe Marques m.p. Przewodniczący Magistrats Européens pour la Democratie et les Libertés (MEDEL)
LIST ANONIMOWEGO SĘDZIEGO Z TURCJI
Moi drodzy, Chciałbym coś wam przekazać: Ponieważ wielu sędziów zostało zwolnionych z więzienia, teraz wszyscy wiedzą, co się dzieje poza Turcją. I ostatnie oświadczenie EAJ tak szybko rozeszło się między nimi. Są bardzo zaskoczeni ogromnym stałym wsparciem mie edukacji zawsze nam mówiono: zachód to, zachód tamto … Jednak zbudowaliście bardzo silny i historyczny most pomiędzy dwoma światami. Co więcej, nawet jeśli czasami czujemy się tak zmęczeni, uczycie nas (wszyscy prawnicy na całym świecie), aby nie poddawać się bez względu na wszystko. Myślę, że ta solidarność oznacza więcej niż wspieranie tureckich sędziów i prokuratorów. Uważam, że to wsparcie zmieniło się w wielkie pojednanie. My – jak tureccy sędziowie – zaczęliśmy rozumieć, co oznaczają wartości zachodnie. Podziwiam Was! Doceniam wasze ogromne wsparcie!Tak się cieszę, że jestem świadkiem historycznego momentu! Pozdrowienia,

Sprawdź także

Nastał czas próby dla sędziów

Apel sędziów w sprawie wykonania orzeczeń trybunałów europejskich i systemu powołań sędziowskich Szanowni Państwo Sędziowie …