Najnowsze informacje

TVN zapłaci grzywnę

Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną TVN S.A. w sprawie nałożenia przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji na stację kary za zachęcanie do znieważenia flagi państwowej. Sprawa dotyczy jednego z programów w tej stacji wyemitowanego w marcu 2008 r., w którym KRRiT dopatrzyła się naruszenia art. 18 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, który zakazuje m.in ….
…propagowania działalności sprzecznej z prawem, z polską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym.
W marcu 2008 roku, w talk-show “Kuba Wojewódzki? gościli rysownik Marek Raczkowski i aktor Krzysztof Stelmaszyk. Podczas programu wkładali oni miniatury polskich flag w atrapy psich odchodów. Prowadzący zachęcał ich do tego, jednak sam tego nie robił. Potem tłumaczył, że to był happening, mający uświadomić problem zanieczyszczenia polskich ulic.
Sąd Okręgowy w 2009 r. uchylił decyzję KRRiT o karze, uznając, że nie doszło do znieważenia symbolu narodowego. Zaskarżony wyrok skargą kasacyjną, zapadł przed Sądem Apelacyjnym, który zmienił wyrok SO i nakazał TVN zapłatę kary w wys. 471 tyś. zł.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …