Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe

Tydzień Edukacji Prawnej

Sprawy związane z edukacją prawną zdominowały spotkanie sygnatariuszy Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych. W okresie sprawowania przewodnictwa w Porozumieniu przez Krajową Radę Radców Prawnych spotkania te odbywają się w jej siedzibie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele
Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości. Dyskutowano o możliwościach angażowania środków funduszy europejskich na realizowanie, wspólnie przez organy administracji publicznej i środowiska prawnicze, działań w zakresie edukacji prawnej i podnoszenia świadomości prawnej oraz mediacji.
W gronie sygnatariuszy Porozumienia rozważane jest przeprowadzenie poczynając od przyszłego roku Tygodnia Edukacji Prawnej, w którym to okresie prawnicy wszystkich zawodów pojawialiby się w szkołach szczebla ponadpodstawowego na uzgodnionych wcześniej z kuratorami oświaty i dyrektorami szkołą i jednolitymi tematycznie w skali kraju ? spotkaniach z uczniami. W ramach tego tygodnia odbywałyby się też wizyty uczniów wraz z nauczycielami w sądach jako obserwatorów wokandowych lub symulowanych rozpraw.
Porozumienie rozważa zwrócić się o patronat nad przedsięwzięciem do Prezydenta RP oraz Ministra Edukacji Narodowej. W spotkaniu wzięli udział Prezes KRRP r.pr. Maciej Bobrowicz i przewodniczący dotychczas z ramienia samorządu radców prawnych pracom Porozumienia r.pr. Dariusz Sałajewski. Kolejne spotkanie Porozumienia zapowiedziano na 7 grudnia br.

Sprawdź także

Palestra o aresztach

Raport NRA z wykonania przez Polskę wyroków ETPCz dot. długotrwałego stosowania tymczasowego aresztowania Raport Naczelnej …