Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Tysiąc euro za rok procesu

Tysiąc euro za rok procesu

28 lutego 2012 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał jeden wyrok w sprawie przeciwko Polsce: Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność ze Świdnicy przeciwko Polsce (skarga nr 13505/08), dotyczący zarzutu naruszenia Artykułu 6 ust. 1 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego). Stwierdzono takie naruszenie.
Skarżąca – Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność w Świdnicy zarzuciła, że długość postępowania sądowego w jej sprawie naruszyła wymóg rozsądnego terminu przewidziany w Artykule 6 ust. 1 Konwencji. W omawianej sprawie postępowanie toczyło się przez okres siedemnastu lat. Po wyeliminowaniu okresu przed dniem 30 kwietnia 1993 roku, całkowity okres który należało wziąć pod uwagę obejmował 14 lat i dziewięć miesięcy.
Trybunał nie przychylił się do argumentacji Rządu, że skarżąca nie wyczerpała wszystkich dostępnych środków krajowych. Trybunał powołał się na orzeczenie wydane w sprawie Frydlender przeciwko Polsce i przypomniał, że rozsądna długość postępowania musi być oceniana w świetle okoliczności konkretnej sprawy, uwzględniając w szczególności następujące kryteria: złożoność sprawy, działania podejmowane przez skarżącą i właściwe organy krajowe, a także przedmiot sporu.
Analizując materiał dowodowy zgromadzony w sprawie oraz mając na uwadze całkowity czas trwania postępowania Trybunał stwierdził, że doszło w niej do naruszenia Artykułu 6 ust.1 Konwencji. Trybunał przyznał skarżącej zadośćuczynienie w kwocie 11.000 euro za szkody niematerialne oraz 1.600 euro tytułem zwrotu poniesionych kosztów i wydatków.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …