Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / UAM poza aplikacyjnym podium

UAM poza aplikacyjnym podium

11 lutego 2015 r. w Popowie k. Warszawy odbyła się siódma Konferencja Ministra Sprawiedliwości z Dziekanami Wydziałów Prawa uczelni publicznych i niepublicznych. Uroczyście ją otworzyła podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr hab. Monika Zbrojewska. Konferencja poświęcona była omówieniu wyników egzaminów wstępnych na aplikacje:adwokacką, radcowską i notarialną, które odbyły się 27 września 2014 r. W tym roku analiza poszerzona została o wyniki egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą.
Przedstawiona prezentacja wyników egzaminów obejmowała m.in. analizę stopnia trudności pytań i profilu osób przystępujących do egzaminów, wyniki egzaminu na aplikacje absolwentów poszczególnych uczelni wyższych czy porównanie zdawalności egzaminów przez absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Najlepszą zdawalność w roku 2014, podobnie jak rok wcześniej, osiągnęli absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (72,82%). Na kolejnych lokatach znalazł się Uniwersytet Łódzki (63,08%) i Uniwersytet Warszawski (57,10%). Na konferencji zaprezentowane zostały również wyniki naboru na aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Przedstawiony został profil absolwentów aspirujących do wykonywania w przyszłości zawodu sędziego i prokuratora.
W konferencji uczestniczyli dziekani 24 uniwersytetów i polskich uczelni wyższych prowadzących studia na kierunku prawo.
Na stronie internetowej resortu jest dostępna analiza wyników egzaminu na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną oraz egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą, przeprowadzonych 27 września 2014 r.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Święto Sędziów i Sądów

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości – święto obchodzone w Europie corocznie 23 maja. Ma upamiętniać rocznicę śmierci …