Strona główna / Szczypta soli / Ubezpieczenie prawne

Ubezpieczenie prawne

O !!! I tę inicjatywę NRA należałoby medialnie „przeciwstawić” idiotycznym ruchom PO w sprawie „nieodpłatnej pomocy prawej” Komunikat NRA: Po wielomiesięcznych negocjacjach, 22 lipca 2015 roku została zawarta umowa pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką a PZU Pomoc S.A. w Warszawie. Przedmiotem umowy jest szeroko rozumiana współpraca w zakresie obsługi ubezpieczeń ochrony prawnej. Strony umowy zajmą się nie tylko popularyzacją ubezpieczenia ochrony prawnej, ale także rzeczywistą realizacją tych ubezpieczeń dla klientów PZU.
Udział kancelarii adwokackich w projekcie jest dobrowolny. Adwokaci, którzy zgłoszą swój akces, będą świadczyli pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego, prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa karnego i wykroczeń. Osoby zainteresowane zawarciem umowy o współpracy powinny zwracać się do przedstawiciela PZU S.A. – Karoliny Sącińskiej drogą mailową na adres ksacinska@pzu.pl.
Kancelaria będzie mogła wskazać preferowaną przez siebie specjalizację. Wynagrodzenie będzie przysługiwać zarówno za udzielnie porady prawnej, jak i za prowadzenie sprawy. Ubezpieczony będzie miał prawo swobodnego wyboru adwokata, który będzie go reprezentował i którego wynagrodzenie opłaci PZU. Na życzenie ubezpieczonego PZU będzie wskazywało adwokata, który będzie reprezentować interesy ubezpieczonego. W takim przypadku PZU, dokonując wyboru kierować się będzie trzema kryteriami: preferencjami klienta, położeniem geograficznym kancelarii oraz preferowanym przez kancelarie zakresem prawnym świadczonych usług.

Sprawdź także

Bezzasadny pozew

Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił w czwartek – jako bezzasadny- pozew kandydata do rady miasta …