Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Ubóstwo a prawa człowieka

Ubóstwo a prawa człowieka

W swoim najnowszym raporcie, Amnesty International mocno podkresla, że państwa walczące z ubóstwem nie powinny ignorować praw człowieka.

Amnesty International ostrzega ? rządy państw ryzykują poważnymi zaniedbaniami wobec wielu podatnych na zranienie, ubogich grup społecznych. Jeśli w centrum działań nie umieści się praw człowieka poradzenie sobie z ubóstwem będzie niemożliwe.
W swoim nowym raporcie, o tym jak wzmocnić Milenijne Cele Rozwoju, Amnesty International zwraca uwagę na to jak główne cele szybko odbiegły od międzynarodowych standardów ochrony prawa. Raport ? ?From Promisses to Delivery? ? wskazuje najważniejsze kroki jakie państwa mogą podjąć, aby w ciągu najbliższych 5 lat wykazany został postęp w realizacji milenijnych celów.
?Milenijne Cele Rozwoju obiecały wielu najbardziej ubogim i wykluczonym ludziom na świecie lepszą przyszłość. Teraz jednak smutnym faktem jest to, że bardzo pilne kroki muszą zostać podjęte. W przeciwnym razie rządy nie ochronią najbardziej podatnych na zranienie ubogich grup społecznych?, mówi Claudio Cordone ? pełniący obowiązki Sekretarza Generalnego Amnesty international. ?Przekaz do światowych przywódców, kiedy spotkają się we wrześniu, by przedyskutować realizacje milenijnych celów, jest jasny ? muszą umieścić prawa człowieka w centrum podejmowanych działań walczących z ubóstwem?. Raport Amnesty International wzywa, państwa by wszelkie inicjatywy związane z milenijnymi celami były zgodne z prawa człowieka; zwracały uwagę na dyskryminację kobiet; wyznaczały krajowe cele realizacji tych inicjatyw; przestrzegały prawa do partycypacji obywateli oraz wzmacniały egzekwowanie odpowiedzialności.
Raport został ogłoszony 9 czerwca w Nowym Jorku, gdzie przedstawiciele rządów, społeczeństwa obywatelskiego i ONZ spotkali się na konferencji o prawach człowieka i Milenijnych Celach Rozwoju zorganizowanej wspólnie przez Amnesty International i Realizing Rights ? inicjatywie na rzecz etycznej globalizacji. Trzy główne kwestie ? równość płci, ochrona zdrowia kobiet w ciąży oraz slumsy ? zostały wskazane w raporcie by zilustrować przepaść między milenijnymi celami, a międzynarodowymi standardami praw człowieka. W kwestii równości płci raport pokazuje, że milenijne cele zawiodły w wyegzekwowaniu od państw przestrzegania praw kobiet, pomimo tego, że był to istotny element walki z ubóstwem. W miejscach, gdzie równość płci jest wymieniana w milenijnych celach, jest zawężona jedynie to kwestii edukacji.
Szacuje się, że 70% osób żyjących w ubóstwie to kobiety. Raport opisuje jak kobiety i dziewczynki cierpią z powodu dyskryminacji, przemocy i innych nadużyć praw człowieka we wszystkich społeczeństwach. Opieka zdrowotna dla matek i kobiet w ciąży to sfera, która nie widziała znaczącego postępu. Milenijne Cele Rozwoju nie wzięły pod uwagę wielu istotnych czynników, które wpływają na śmiertelność okołoporodową i różnego typu urazy. Przypadki łamania praw człowieka takie jak: przymus wczesnego zamążpójścia, przemoc wobec kobiet i dziewczynek, odbierają kobietom prawo do decydowania o własnym życiu. Milenijne cele nie uwzględniły w dostateczny sposób praw seksualnych i reprodukcyjnych.
Od Peru po Sierra Leone raport opisuje wszelkie przeszkody jakie kobiety napotykają ubiegając się o pomoc medyczną. Milenijne cele miały również za zadanie poprawić życie co najmniej 100 milionów mieszkańców slumsów. Wywiązywanie się z tego zadania jest jednak opisywane jako zatrważająco niewystarczające i słabe, biorąc pod uwagę szacunki, że do końca 2020 r. 1,4 mld ludzi będzie żyło w slumsach. Cel, aby zmniejszyć liczbę osób żyjących w slumsach, również szybko odbiegł od istniejących zobowiązań państw wobec międzynarodowych standardów. Amnesty International zaobserwowało przymusowe eksmisje społeczności żyjących w slumsach na całym świecie. Eksmisje te są katastrofą dla ludzi, którzy do tej pory żyli już w ubóstwie. Milenijne cele nie uwzględniają istotnych zobowiązań państw do ochrony swoich obywateli przed takimi naruszeniami.
Od Burkina Faso po fawele w Brazylii raport wskazuje na brak egzekwowania odpowiedzialności, co uniemożliwia ludziom żyjącym w ubóstwie dogania się sprawiedliwości. Mechanizmy pozwalające na egzekwowanie odpowiedzialności nie istnieją lub są niedostępne dla ludzi żyjących w ubóstwie. ?Przestrzeganie praw człowieka jest kluczowe dla efektywności Milenijnych Celów Rozwoju?, mówi Claudio Cordone. ?Rządy państw muszą być pociągane do odpowiedzialności za realizację Milenijnych Celów Rozwoju i za zgodność podejmowanych działań.

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …