Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / UE o antysemityzmie

UE o antysemityzmie

W 2017 r. w Polsce zanotowano spadek liczby incydentów antysemickich. Doszło do 73 takich przypadków, podczas gdy w 2016 r. było ich 101, a w 2015 r. 167 – wynika z opublikowanego w piątek raportu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Jak wynika z dokumentu, 73 incydenty zarejestrowane w Polsce w ubiegłym roku to w znacznej większość różne formy mowy nienawiści, graffiti i napisy, także w sieci. W 12 przypadkach chodziło o obelgi i groźby przeciw osobom pochodzenia żydowskiego. Trzy sprawy dotyczyły fizycznych ataków, a w przypadku dwóch doszło do uszkodzenia mienia.

Raport dotyczy antysemityzmu także w innych krajach Unii Europejskiej.

Zgodnie z dokumentem, w 2017 r. w Niemczech doszło do 1504 „przestępstw o podłożu politycznym z motywem antysemickim”. Była to najwyższa liczba od 2014 r.

We Francji z kolei zanotowano 311 incydentów antysemickich. To znaczny spadek od 2015 r., gdy miało miejsce 808 takich przypadków.

Unijna agencja informuje, że dane dotyczące poszczególnych krajów „zasadniczo nie są porównywalne”, m.in. dlatego że są gromadzone przy użyciu różnych metod i pochodzą z różnych źródeł w państwach członkowskich UE.

Agencja Praw Podstawowych jest agencją UE powołaną w 2007 r. z siedzibą w Wiedniu. Doradza instytucjom UE i rządom krajowym w kwestiach dotyczących praw podstawowych takich jak: dyskryminacja, dostęp do wymiaru sprawiedliwości, rasizm i ksenofobia, ochrona danych, prawa ofiar przestępstw i prawa dzieci

Czytaj więcej na https://fakty.interia.pl/polska/news-w-polsce-spada-liczba-incydentow-antysemickich,nId,2658549#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Sprawdź także

Pacyfikacja Kolegium SN

Do podjęcia uchwał Kolegium Sądu Najwyższego wymagana jest rzeczywista obecność co najmniej 2/3 liczby jego …