Strona główna / Aktualności / Uhonorowano poznańskich pedagogów

Uhonorowano poznańskich pedagogów

Dzień Edukacji Narodowej ? to święto Pedagogów oraz wszystkich Pracowników zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych. To doskonała okazja do podkreślenia starań, jakie każdy pracownik tych placówek podejmuje, aby dobrze wykształcić i wychować młode pokolenia.
Z okazji święta Dnia Edukacji Narodowej Stanisław Chmielewski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości spotkał się z wyróżnionymi nauczycielami zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych. Minister podziękował za trud codziennej pracy dydaktycznej, wychowawczej i resocjalizacyjnej. Złożył życzenia wszystkim pracownikom zakładów dla nieletnich i rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a wyróżniającym się nauczycielom wręczył nagrody. W uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej, resocjalizacyjnej oraz diagnostycznej, Minister Sprawiedliwości przyznał nagrody następującym pracownikom pedagogicznym:
Nagrodę Ministra Sprawiedliwości I stopnia otrzymała m.in. Antonina Łukaszek psycholog RODK Nr 1w Poznaniu. Minister Edukacji Narodowej na wniosek Ministra Sprawiedliwości za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania nadał Medal Komisji Edukacji Narodowej: otrzymał go m.in. Krzysztof Zając kierownik internatu w Zakładzie Poprawczym w Poznaniu.

Sprawdź także

Sądowe roszady w Poznaniu

Minister Adam Bodnar powołał właśnie troje nowych prezesów w sądach w Poznaniu. Tutejsze i krakowskie …