Strona główna / Aktualności / Ujawnią kto wsparł neo-KRS

Ujawnią kto wsparł neo-KRS

Kancelaria Sejmu ma udostępnić wykaz nazwisk sędziów popierających kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa – wynika z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego. W piątek sąd ten oddalił kasację szefa Kancelarii Sejmu w tej sprawie. – Pozostaje w mocy ocena, że informacja zawarta w załącznikach obejmujących wykazy sędziów popierających kandydatury członków do KRS jest informacją publiczną. Jak powiedział sąd pierwszej instancji, nie ma tu zastosowania wyłączenie, zatem informacja ta podlega udostępnieniu – wyjaśniał w uzasadnieniu piątkowego orzeczenia sędzia Wojciech Jakimowicz.
Sąd podkreślił, że te okoliczności muszą być brane pod uwagę przy rozpatrywaniu sprawy przez szefa Kancelarii Sejmu. Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego W sierpniu 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił w decyzję szefa Kancelarii Sejmu o odmowie ujawnienia między innymi nazwisk sędziów popierających zgłoszenia kandydatów do nowej KRS. Skargę w tej sprawie złożyła posłanka klubu Platformy Obywatelskiej – Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz, której Kancelaria Sejmu odmówiła udostępnienia załączników do zgłoszeń kandydatów na członków KRS zawierających wykaz obywateli oraz sędziów popierających te zgłoszenia. Kancelaria Sejmu odwołała się od tego wyroku do NSA.
Sejm w marcu 2018 roku wybrał 15 sędziów na członków nowej, wyłanianej przez polityków Krajowej Rady Sądownictwa. Dziewięć kandydatur – spośród zgłoszeń, które napłynęły – wskazał klub Prawa i Sprawiedliwości, a sześć klub Kukiz’15. Nowelizacja ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa Wybór 15 członków-sędziów KRS na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm dokonany został zgodnie z nowelizacją ustawy o KRS, która weszła w życie w połowie stycznia 2018 roku. Wcześniej wybierały ich środowiska sędziowskie. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia propozycji kandydatów do KRS były grupy 25 sędziów oraz grupy co najmniej dwóch tysięcy obywateli. W drugiej połowie lutego 2018 roku Centrum Informacyjne Sejmu podało listę 18 propozycji kandydatów do KRS. Gasiuk-Pihowicz: procedura wyboru sędziów do KRS jest okryta wstydem Polityczni… czytaj dalej » Do Kancelarii Sejmu wpłynęły między innymi wnioski polityków i organizacji społecznych o podanie informacji o imionach, nazwiskach i miejscach orzekania sędziów, którzy poparli zgłoszenia kandydatów do nowej KRS. Szef Kancelarii Sejmu odmówił udostępnienia tych informacji wszystkim ubiegającym się o nie. W odmowach powołano się między innymi na przepis ustawy mówiący, że zgłoszenia kandydatów dokonane zgodnie z ustawą „Marszałek Sejmu niezwłocznie przekazuje posłom i podaje do publicznej wiadomości, z wyłączeniem załączników”, czyli między innymi list 25 sędziów popierających poszczególne zgłoszenia. Decyzje odmowne zostały zaskarżone do sądu administracyjnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny już kilkukrotnie orzekał w podobnych sprawach. We wszystkich przypadkach uchylił decyzję Kancelarii Sejmu o odmowie udostępnienia list poparcia kandydatów do KRS. Orzeczenia te były nieprawomocne. Piątkowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego jest pierwszym prawomocnym postanowieniem w tej sprawie. (http://www.tvn24.pl)

Sprawdź także

Na granicę powróci prawo

Wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek spotkał się z osobami, które dbają o przestrzeganie praw człowieka przy …