Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Ukrócenie poselskich wycieczek

Ukrócenie poselskich wycieczek

Szczegółowe planowanie, rozliczanie i dokumentowanie służbowych wyjazdów samochodem to najważniejsze zmiany w uchwale nr 44 Prezydium Sejmu z 1 lipca 1996 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wypłaty należności posła delegowanego przez Sejm poza granice kraju, które zaakceptowało Prezydium Izby.Regulacje będą obowiązywać już od 1 marca 2015 r. Zgodnie z decyzją podjętą dziś przez Prezydium Sejmu zostaną wprowadzone nowe formularze: planowania kosztów wyjazdu, rozliczania się z niego oraz sprawozdania z podróży. Celem zmian w przepisach jest uściślenie i uszczelnienie zapisów regulujących nie tylko sposób rozliczania się z delegacji, ale także etap przygotowań do wyjazdu. Poseł wybierający się w podróż samochodem będzie musiał złożyć oświadczenie zawierające nie tylko planowaną datę i godzinę przekroczenia polskiej granicy ? jak to jest obecnie, ale także numer rejestracyjny pojazdu, którym będzie jechał, pojemność silnika oraz informację, że auto nie jest własnością Kancelarii Sejmu. W oświadczeniu trzeba będzie też wpisać liczbę kilometrów do przebycia, bo samochodem będzie można pojechać nie dalej niż 1350 km od Warszawy. Po powrocie poseł, który zadeklarował chęć jazdy autem, będzie musiał szczegółowo rozliczyć się z podróży i udokumentować jej przebieg. Szczegółowemu rozliczeniu kosztów będzie służyć nowy formularz rozliczenia. Poseł będzie musiał odnieść się w nim do wszystkich wydatków uwzględnionych na etapie przygotowywania podróży i potwierdzić je stosownymi dokumentami takimi jak np.: rachunek za paliwo, dowód uiszczenia opłaty za przejazd drogami płatnymi i autostradami, rachunek za parkowanie. Dodatkowym elementem rozliczenia wyjazdu będzie oświadczenie posła opatrzone jego podpisem, że zaliczkę na podróż wydatkował zgodnie z przeznaczeniem, a nierozliczoną kwotę zaliczki zobowiązuje się zwrócić.

Sprawdź także

Sukces Misia Adwokata

#BajeczniAdwokaci w kwietniu odwiedzili prawie 5 tysięcy placówek edukacyjnych – przedszkola i młodsze klasy szkół …