Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Ułatwienia dla transseksualistów

Ułatwienia dla transseksualistów

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się w dniu 1 sierpnia 2011 r. do Ministra Sprawiedliwości w sprawie dotyczącej prawnej zmiany płci metrykalnej. Minister podzielił stanowisko Rzecznika stwierdzając, że zachodzi konieczność opracowania i uchwalenia aktu prawnego, który w kompleksowy sposób unormowałby sytuację osób transseksualnych. Zapowiedział także utworzenie międzyresortowego zespołu do spraw opracowania stosownych rozwiązań prawnych. Minister odniósł się natomiast krytycznie do rozwiązania postulowanego przez Rzecznika na wypadek braku możliwości szybkiego uchwalenia kompleksowej ustawy regulującej całość problematyki, polegającego na zmianie trybu postępowania z procesowego na nieprocesowy.
Z dalszych wyjaśnień otrzymanych w październiku 2012 r. wynikało, że w maju 2012 r. do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy o uzgodnieniu płci, w którym przewiduje się m.in. rezygnację z trybu postępowania procesowego w sprawach o zmianę płci i wprowadzenie w tych sprawach trybu nieprocesowego.
Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, w związku z powyższym, że nie jest zasadne podejmowanie odrębnych działań legislacyjnych normujących przedmiotową tematykę. Tymczasem z informacji dostępnych Rzecznikowi wynika, że w połowie 2012 r. powstał międzyresortowy zespół do spraw opracowania projektu ustawy dotyczącej korekty płci metrykalnej. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o poinformowanie, czy w Ministerstwie Sprawiedliwości podjęto prace legislacyjne dotyczące omawianej problematyki.

Sprawdź także

16 Dni bez Przemocy

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Women’s …