Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Umorzenie po cofnięciu skargi

Umorzenie po cofnięciu skargi

Sędzia Beata Sokołowska umorzyła postępowanie sądowe. Procesowy zarzut dotyczył bezczynności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za rok 2003.
Okazało się , że 27 grudnia 2010 r. strona skarżąca cofnęła skargę. Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.
W przypadku skutecznego cofnięcia skargi, postępowanie sądowe ulega umorzeniu (art. 161 § 1 pkt 1 cyt. ustawy). W ocenie Sądu cofnięcie skargi jest dopuszczalne i skuteczne, bowiem nie zmierza do obejścia prawa, ani nie powoduje utrzymania w mocy decyzji dotkniętej wadą nieważności. Z tych względów na mocy art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 60 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, WSA orzekł jak w sentencji.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …