Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Umowa dożywocia przed NSA

Umowa dożywocia przed NSA

10 kwietnia br. odbyła się rozprawa przed NSA, w sprawie w której Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do postępowania a Minister Finansów złożył skargę kasacyjną od korzystnego dla podatnika wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Sprawa dotyczyła interpretacji indywidualnej w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zbycia nieruchomości w drodze umowy dożywocia po śmierci współmałżonka. W ocenie RPO, na kanwie tej sprawy ujawniły się dwa problemy natury generalnej. Jest to kwestia opodatkowania przychodów uzyskiwanych z umowy dożywocia, która wzbudza wątpliwości Rzecznika w świetle art. 2 oraz art. 217 Konstytucji oraz problem błędnej wykładni przepisów dokonywanej przez organy, zgodnie z którą małżonek spadkobierca dwukrotnie nabywa nieruchomość: pierwszy raz w chwili zakupu nieruchomości wraz małżonkiem, z którym łączyła go wspólność majątkowa, a drugi raz w wyniku dziedziczenia po śmierci współmałżonka. Po przeprowadzeniu rozprawy.
Naczelny Sąd Administracyjny zawiesił postępowanie, z uwagi na postanowienie z dnia 2 kwietnia 2014 r. (sygn. akt II FSK 1046/12) o przekazaniu składowi siedmiu sędziów do rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości, tj. czy przy umowie o dożywocie możliwe jest określenie przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych na zasadach wynikających z art. 19 ust. 1 i ust. 3 ustawy.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …