Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Unieważnienie prawomocnego orzeczenia

Unieważnienie prawomocnego orzeczenia

19 sierpnia wchodzi w życie nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym. Nowelizacja uzupełnia lukę w przepisach dotyczących postępowania o unieważnienie prawomocnego orzeczenia. W tym zakresie wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4 grudnia 2012 r. Nowelizacja wprowadza do ustawy procedurę składania i rozpatrywania wniosku ProkuratoraGeneralnego o unieważnienie prawomocnego orzeczenia wydanego w sprawie, która w chwili orzekania ze względu na osobę nie podlegała orzecznictwu sądów polskich lub w której w chwili orzekania droga sądowa była niedopuszczalna.
Chodzi o orzeczenia, które nie mogły być wzruszone w trybie przewidzianym w ustawach o postępowaniach sądowych. Zgodnie z nowelizacją wniosek będzie rozpatrywany przez Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której PG domaga się rozpoznania wniosku na rozprawie albo przemawiają za tym inne ważne względy.
Po rozpoznaniu sprawy SN oddali wniosek lub unieważni zaskarżone orzeczenie. Ponadto, nowelizacja zmienia procedurę związaną z wytknięciem uchybienia właściwemu sądowi przez SN na skutek stwierdzenia przy rozpoznawaniu sprawy oczywistej obrazy przepisów. Zgodnie z ustawą SN będzie miał obowiązek pouczenia sędziego lub sędziów ? przed wytknięciem im uchybienia ? o możliwości złożenia na piśmie wyjaśnień w terminie 7 dni. Dotychczas przepisy nie zapewniały członkowi składu orzekającego prawa złożenia wyjaśnień przed wytknięciem uchybienia, a jedynie dawały SN możliwość żądania stosownych wyjaśnień.
Sejm uchwalił ustawę 10 czerwca 2014 r. 25 lipca 2014 r. podpisał ją Prezydent. Ustawa wchodzi w życie 19 sierpnia 2014 r. Dz.U. 2014 poz. 1031

Sprawdź także

Święto Sędziów i Sądów

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości – święto obchodzone w Europie corocznie 23 maja. Ma upamiętniać rocznicę śmierci …