Strona główna / Listy / Upadłość konsumencka w praktyce

Upadłość konsumencka w praktyce

Od kilku lat utrzymuje się trend wzrostowy liczby upadłości konsumenckiej, której liczba jest dwukrotnie większa niż liczba
upadłości przedsiębiorców. Z uwagi na powyższe upadłość konsumencka jest niezwykle istotnym zjawiskiem dla banków, firm windykacyjnych oraz wierzycieli.Szczególnie jednak jest ona istotna dla dłużników, którym w tym zakresie pomocy powinny udzielać powołane do tego podmioty tj. miejscy i powiatowi rzecznicy konsumentów oraz pracownicy jednostek organizacyjnych ośrodków pomocy społecznej i ośrodków pomocy rodzinie. Celem zajęć jest omówienie z jednej strony regulacji dotyczących upadłości konsumenckiej z punktu widzenia dłużnika- konsumenta, a z drugiej strony z punktu widzenia jego wierzyciela.Szkolenie obejmuje podstawy ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, zasady przygotowania i złożenia wniosku o upadłość konsumencką, zakres obowiązków syndyka oraz praw i obowiązków dłużnika (konsumenta) i jego wierzycieli, zasady umorzenie zobowiązań dłużnika niezaspokojonych w toku postępowania PROWADZĄCY SZKOLENIE:
adw. dr Dariusz Czajka prof. nadzw. EWSPA. Sędzia z ponad 20 letnim doświadczeniem w tym 10 lat jako sędzia-komisarz i przewodniczący Wydziału XVII upadłościowo- układowego Sądu Rejonowego w Warszawie. Rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Prezes Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa
PROGRAM:
-Upadłość konsumencka jako postępowanie bardziej oddłużeniowe niż upadłościowe; -Podstawy ogłoszenia upadłości konsumenta, w tym analiza zasad słuszności jako klauzuli generalnej; -Przygotowywanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenta; -Przebieg postępowania ? likwidacja masy upadłości; -Przygotowywanie środków zaskarżenia w postępowaniu upadłościowym; -Obowiązki i prawa dłużnika w toku postępowania upadłościowego; -Specyfika czynności syndyka w postępowaniu upadłościowym konsumenta; najczęściej pojawiające się w praktyce problemy: dostęp do konta bankowego konsumenta, uzyskiwanie informacji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, likwidacja majątku objętego współwłasnością -Plan spłaty; -Umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty; -Umorzenie zobowiązań po wykonaniu planu spłaty; -Problematyka upadłości małżonków; -Problematyka upadłości byłego małżonka; -Analiza przypadków na podstawie akt postępowań. Cena szkolenia obejmuje: ? 5 godzin zegarowych, ? materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej ? materiały do pracy (notes, długopis), ? kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw, ? zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Międzynarodowe Centrum Badań Rozwoju i Edukacji Patronat Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa Patronat Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji ZAPISY http://mcbrie.pl/szkolenie/upadlosc-konsumencka/ Cena: 499 zł brutto Możliwa płatność ratalna

Sprawdź także

Tenisowe mistrzostwa palestry

XXVIII Tenisowe Mistrzostwa Polski Prawników 24-26 maja XXVIII Tenisowe Mistrzostwa Polski Prawników odbędą się 24-26 …