Strona główna / Aktualności / Uprościć klauzulę wykonalności

Uprościć klauzulę wykonalności

Trzy stowarzyszenia zaapelowały do marszałka Sejmu o uproszczenie klauzuli wykonalności. Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów zwróciły się wspólnie do Marszałka Sejmu RP o pilne podjęcie prac legislacyjnych w celu uproszczenia procedury nadawania orzeczeniom klauzul wykonalności. Obecne przepisy zmodyfikowane niedawnym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego znacznie skomplikowały wykonywanie tej prostej do niedawna czynności.
Oto treść listu podpisanego przez prezesa „Iustitii” Macieja Strączyńskiego oraz przewodniczących Zarządów OSRS – Macieja Neussera i OSAS – Andrzeja Sobótkę:
„Zwracamy się z apelem o jak najszybsze podjęcie prac legislacyjnych mających na celu uproszczenie procesu windykacji należności na etapie postępowania klauzulowego. Faktycznym skutkiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 listopada 2010 roku, jest konieczność wydawania przez sąd postanowienia wraz z uzasadnieniem w każdym przypadku nadawania klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu. Większość wydawanych w Polsce orzeczeń wykonalnych w drodze egzekucji to nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym.
Biorąc pod uwagę, że prawomocny nakaz zapłaty z założenia obejmuje roszczenia bezsporne, oznacza to, że sąd wydając odrębne postanowienie co do nadania klauzuli wykonalności podejmuje czynności nie wnoszące żadnej wartości dodanej z punktu widzenia stosunków społeczno-gospodarczych oraz o wątpliwym uzasadnieniu jurydycznym. Doprowadza to do spowolnienia pracy sądów, zwłaszcza w postępowaniach zmierzających do windykacji długu pieniężnego, a to przyczynia się do powiększenia zatorów płatniczych w gospodarce.
Sejm, Senat i Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, jako uczestnicy procesu legislacyjnego, niejednokrotnie już wykazali się umiejętnością ekspresowego zmieniania prawa. Mamy nadzieję, że tym razem umiejętność ta wykorzystana zostanie w słusznym celu. Apelujemy także do Ministra Sprawiedliwości o uchylenie tych przepisów rozporządzenia z dnia 23 lutego 2007 r., które naruszają zasadę hierarchii źródeł prawa (art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej) oraz tych, które zostały wydane z przekroczeniem zakresu upoważnienia przewidzianego w art. 41 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) i rozpoczęcia prac nad wprowadzeniem ich do porządku prawnego we właściwym akcie normatywnym.”

Sprawdź także

Świadkowie „Pegasusa”

Zespół został powołany w ramach Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji …