Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Urealnić implementację Strasburga

Urealnić implementację Strasburga

Od początku 2011 r. obowiązują nowe zasady działania w ramach procesu nadzoru nad wykonywaniem wyroków ETPCz. Zgodnie z nimi krajowe organy ochrony praw człowieka, organizacje pozarządowe i wnioskodawcy mają możliwość przesyłania Komitetowi Ministrów Rady Europy ? czyli organowi, który sprawuje nadzór nad implementacją orzeczeń ETPCz. Czyli ? informacji i dokumentów dotyczących egzekucji wyroków. Na mocy nowych regulacji RPO ma możliwość kształtowania procesu egzekucji i podejmowanych w jego ramach środków wykonawczych. W odpowiedzi na rządowe plany działania w sprawie implementacji orzeczeń ETPCz, krajowe instytucje stojące na straży praw człowieka mogą tworzyć alternatywne lub pogłębione plany działania dotyczące statusu implementacji, które są następnie włączane do postępowania. Organy te mogą także przedstawiać Departamentowi Wykonywania Wyroków opinie w sprawie środków wymaganych w ramach implementacji wyroków oraz raporty z postępów egzekucji.
HFPC skierowała pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich z apelem o podjęcie działań na rzecz usprawnienia egzekucji wyroków ETPCz w Polsce. W opinii HFPC zaangażowanie RPO jest tym bardziej niezbędne, że Polska, obok Włoch, Turcji i Rosji, jest jednym z krajów posiadających największe zaległości w wykonywaniu wyroków ETPCz ? w 2011 r. na wykonanie oczekiwały 924 wyroki.
Zaangażowanie RPO w proces wykonywania wyroków ETPCz, polegające na przekazywaniu informacji Komitetowi Ministrów Rady Europy, może znacząco przyczynić się do zwiększenia skuteczności wykonywania wyroków Trybunału w Polsce, a tym samym pełnego zapewnienia polskim obywatelom praw konwencyjnych. ?Przykładem działań RPO zasługujących na szczególne uznanie jest aktywność w sprawie wykonania wyroku Grzelak przeciwko Polsce.
Wśród działań w tej sprawie szczególnie warta odnotowania jest próba zainicjowania szerszej dyskusji na temat dostępności etyki w szkołach przez organizację publicznej debaty? ? czytamy w wystąpieniu.
Źróło: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …