Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Urzędnik musi rozpoznać podanie

Urzędnik musi rozpoznać podanie

Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę, w której stwierdził, że jeśli organ administracji pozostawi podanie obywatela bez rozpoznania, ten ma prawo złożyć do sądu skargę na bezczynność organu. Sąd podzielił tym samym stanowisko przedstawione we wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich. Urzędnik musi rozpoznać każdy wniosek.
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Prezes NSA Roman Hauser Sędziowie NSA: Jan Paweł Tarno (sprawozdawca) Andrzej Kuba (współsprawozdawca) Jacek Brolik Maria Dożynkiewicz Włodzimierz Ryms Janusz Zajda Protokolant: asystent sędziego Dorota Chromicka z udziałem prokuratora Prokuratury Generalnej Lucjana Nowakowskiego po rozpoznaniu w dniu 3 września 2013 r. na posiedzeniu jawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęcie uchwały wyjaśniającej (…)wydał postanowienie, że pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.) stanowi bezczynność organu, na którą służy skarga stosownie do treści art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a.
Pełne uzasadnienie opinii na stronie brrpo.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …