Ustawa o SN trafi do TK

Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła złożyć do Trybunału Konstytucyjnego wnioski o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej wybranych przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym oraz ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Rozpoczął pracę Zespół, który przygotuje projekty uchwał Krajowej Rady Sądownictwa
w tej sprawie, w składzie: SSN Katarzyna Gonera, SSO Ewa Preneta – Ambicka i SSA Jan Kremer. Pierwszy wniosek dotyczy ustawy o Sądzie Najwyższym w brzmieniu nadanym nowelizacją z 12 czerwca 2015 r., w której uniemożliwiono sędziemu Sądu Najwyższego pełnienia stanowisk funkcyjnych po ukończeniu 70 roku życia. Dotyczy to pełnienia funkcji Prezesa Sądu Najwyższego kierującego izbą i przewodniczącego kierującego wydziałem izby Sądu Najwyższego. W uzasadnianiu nowelizacji podkreślono, że wydłużenie czasu pełnienia stanowiska sędziego Sądu Najwyższego powinno obejmować jedynie czynności orzecznicze, a nie czynności zarządzające związane z pełnioną funkcją.
Drugi wniosek dotyczy zbadania zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, które oddają Ministrowi Sprawiedliwości zwierzchni nadzór nad Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w części obejmującej szkolenia ustawiczne sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów w sądach powszechnych.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …