Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Uszczerbek na zdrowiu Szwedki

Uszczerbek na zdrowiu Szwedki

Sąd Okręgowy w Gdańsku utrzymał w mocy wyrok sądu I instancji skazujący cztery osoby oraz uniewinniający jedną w sprawie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u obywatelki Szwecji. Wyrok dotyczy głośnej sprawy obywatelki Szwecji, która 2 sierpnia 2010 r. poddała się w Pomorskim Centrum Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Gdańskuzabiegowi operacyjnemu z zakresu chirurgii plastycznej. Sam zabieg, od strony chirurgicznej przebiegł prawidłowo. Wystąpiły natomiast nieprawidłowości w przebiegu opieki pooperacyjnej. U pokrzywdzonej doszło do ustania oddychania i chwilowego zatrzymania krążenia, co spowodowało niedotlenienie i w konsekwencji ciężkie uszkodzenie mózgu. Jest to ciężka choroba nieuleczalna i zagrażająca życiu, która spowodowała, że pokrzywdzona pozostaje w stanie wegetatywnym.
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku w grudniu 2014 roku skierowała w tej sprawie do sądu akt oskarżenia wobec 5 osób. Wyrokiem z 13 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy Gdańsk ? Południe w Gdańsku skazał cztery osoby oraz jedną osobę uniewinnił. Dwie pielęgniarki Oddziału Chirurgii Naczyń Pomorskiego Centrum Traumatologii w Gdańsku, którym prokurator zarzucił nieumyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez niewłaściwą opiekę pooperacyjną, sąd skazał na kary: 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz 10 miesięcy pozbawienia wolności. Obu skazanym zawiesił wykonanie orzeczonych kar na okres próby wynoszący 2 lata. Sąd zasądził od skazanych nawiązki w kwotach po 20 000 złotych oraz orzekł zakazy wykonywania zawodu pielęgniarki na okres 4 lat. Lekarza anestezjologa, znieczulającego pokrzywdzoną w trackie zabiegu operacyjnego, któremu prokurator zarzucił nieumyślne narażenia pokrzywdzonej na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowa albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, sąd skazał na karę: 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący dwa lata oraz orzekł nawiązkę w kwocie 20 000 złotych. Lekarza pełniącego obowiązki dyrektora w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku, któremu prokurator również zarzucił nieumyślne narażenia pokrzywdzonej na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w związku z niezagwarantowaniem prawidłowej opieki medycznej pooperacyjnej, sąd skazał na karę: 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący dwa lat, orzekł nawiązkę w kwocie 20 000 złotych oraz zakaz sprawowania funkcji kierowniczych w placówkach medycznych na okres 4 lat. Sąd uniewinnił od zarzutu popełnienia przestępstwa nieumyślnego narażenia pokrzywdzonej na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowa albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lekarza z zakresu chirurgii plastycznej, kierującej zespołem operacyjnym. 23 października 2017r
Sąd Okręgowy w Gdańsku, po rozpoznaniu apelacji prokuratora od wyroku uniewinniającego oraz apelacji obrońców trojga skazanych, utrzymał w mocy wyrok sądu I instancji. Po zapoznaniu się z uzasadnieniem do wyroku sądu odwoławczego prokurator podejmie decyzję o ewentualnej kasacji od wyroku uniewinniającego.
Źródło: Dział Prasowy Prokuratura Krajowa

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …