Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Uwłaczające słowa premiera

Uwłaczające słowa premiera

Stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

Jako Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Rzeczpospolitej Polskiej, po raz kolejny, z głębokim smutkiem i nieskrywanym oburzeniem, odnoszę się do krzywdzących słów, jakie na temat wymiaru sprawiedliwości w Polsce wypowiada Prezes Rady Ministrów Mateusz Moraw ecki na forum międzynarodowym. Porównanie działań rządu wobec sądownictwa do reformy, jak przeprowadził Charles de Gaulle wobec kolaborujących z nazistami urzędników we Francji Vichy uderza w dobre imię polskich sędziów i wizerunek polskiego wymiaru sprawiedliwości w demokratycznej Europie i na świecie. Nie znajduje też żadnego uzasadnienia w faktach historycznych. Nieprawdziwe jest stwierdzenie Premiera, eż 80 – 85% Polaków popiera postępowanie rządu w stosunku do sędziów.. Poparcie dla tych działań rządu nigdy nie przekroczyło 50 procent, a z ogólnopolskich badań wynika natomiast, że ponad połowa Polaków ocenia zmiany wprowadzone w sądownictwie le (54%

badanie z lipca 2018 r.) oraz uważa, że zmiany w sądownictwie są przede wszystkim podporządkowaniu sądownictwa partii rządzącej (52% badanie z wrzenia 2018 r.), natomiast 43,3 % uważa, że reforma PiS pogorszy sprawność działania wymiaru sprawiedliwości i zmniejszy poziom zaufania do sądów. Żadne dane nie potwierdzają również skali korupcji wśród polskich sędziów.

Dlatego po raz kolejny zwracam się do Prezesa Rady Ministrów z apelem , że jeżeli dysponuje informacjami lub dowodami o konkretnych przypadkach i o konkretnych sędziach, którzy w ten sposób uchybili godności zawodu, to powinien niezwłocznie udostępnić je organom ścigania. Należy podkreślić,że wystąpienie Premiera Morawieckiego na Uniwersytecie Nowojorskim w USA jest kolejnym, na przestrzeni ostatnich lat, wystąpieniem szefa polskiego rządu na forum międzynarodowym w którym posługuje się on nieprawdą, manipulując skojarzeniami wzbudza nieufność do polskiego wymiaru sprawiedliwości, ale też narusza autorytet sądów, które sprawują jeden z trzech władz Państwa, które reprezentuje.

śSad Najwyższy wielokrotnie odnosił się do tych wypowiedzi, prostując informacje nieprawdziwe i zwraca się z prośbą o zaprezentowanie konkretnych danych. Spotykało się to niestety z milczeniem i brakiem jakiejkolwiek reakcji. Bierność Premiera, w kontekście jego wypowiedzi , pozostawiam Pastwa ocenie. Tego typu stwierdzenia ▪ Porównywanie polskiego wymiaru sprawiedliwości do francuskiego reżimu kolaborującego z nazistowskimi Niemcami przez przedstawiciela najwyższej władzy nie tylko podważa wiarygodność Polski na arenie międzynarodowej , ale te uwłacza godności piastowanego urzędu.

Sprawdź także

Pacyfikacja Kolegium SN

Do podjęcia uchwał Kolegium Sądu Najwyższego wymagana jest rzeczywista obecność co najmniej 2/3 liczby jego …