Strona główna / Aktualności / Wykładnia Trzech Izb SN

Wykładnia Trzech Izb SN

Na stronie Sądu Najwyższego opublikowano uzasadnienie uchwały składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 r.
Publikujemy uzasadnienie uchwały składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., które dziś zostało podpisane przez skład orzekający i opublikowane w bazie orzeczeń SN (sygn. akt BSA I-4110-1/20).

Uchwała została podjęta po rozpoznaniu wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 2020 r. o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa występującej w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Uchwała składu połączonych Izb Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r.(sygn. BSA I-4110-1/20)

  • Sąd Najwyższy odrzuca argument marszałek Sejmu o sporze kompetencyjnym, nazywając jej wniosek do TK „instrumentalnym”
  • W uzasadnieniu obszernie wskazane są uchybienia w powoływaniu składu nowej KRS. Chodzi m.in. o przerwanie poprzedniej kadencji
  • Przytoczono też słowa Zbigniewa Ziobry, który mówił, że „myśmy zgłosili takich sędziów, którzy naszym zdaniem byli gotowi współdziałać w ramach reformy sądownictwa”
  • Sad Najwyższy krytykuje Kancelarię Sejmu za odmowę publikacji list poparcia do KRS
  • W uzasadnieniu wyjaśniono dlaczego nowi sędziowie SN zostali potraktowani ostrzej niż sędziowie „zwykłych” sądów
  • Wskazano też kryteria, według których powinno oceniać się niezawisłość nowych sędziów

23 stycznia Sąd Najwyższy w niezwykłym składzie 59 sędziów wydał głośną uchwałę dotyczącą sędziów wybranych z udziałem nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Zabrał tym samym głos w sprawie, która od niemal dwóch lat wstrząsa polskim wymiarem sprawiedliwości.

SN uznał, że wobec wszystkich sędziów powołanych na wniosek nowej KRS (jest ich kilkuset) można stosować test niezawisłości i bezstronności, co w przypadku stwierdzenia braku tych przymiotów, skutkować będzie uznaniem ich orzeczeń za nieważne. Co więcej, to samo dotyczy wszystkich orzeczeń nowych sędziów Sądu Najwyższego (jest ich kilkudziesięciu), bez konieczności wykonywania testu.

Sąd Najwyższy nie podważył samego statusu nowych sędziów (dalej mogą np. pobierać wynagrodzenie), jednak znacznie ograniczył ich możliwość dalszego orzekania. Podkreślił przy tym, że wyroki wydane przed 23 stycznia nie mogą być podważane na mocy uchwały.

Wyjątkiem jest Izba Dyscyplinarna SN, działająca od marca 2019 r. Według uchwały nie jest i nie była ona w ogóle sądem i żadne jej orzeczenia – przeszłe czy przyszłe – nie mogą być uznane za ważne.

Sprawdź także

D. Korneluk wygrał konkurs

W poniedziałek zaczęły się rozmowy kwalifikacyjne z piątką prokuratorów chętnych do kierowania Prokuraturą Krajową. Komisja …