Strona główna / Aktualności / V Europejski Szczyt Równości w Poznaniu

V Europejski Szczyt Równości w Poznaniu

Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej i Komisja Europejska organizują w dniach 14-15 listopada 2011 roku w Poznaniu V Europejski Szczyt Równości. Celem corocznego Europejskiego Szczytu Równości jest promowanie równości w Unii Europejskiej, a także dzielenie się doświadczeniem, w celu znalezienia skutecznych sposobów zwalczania dyskryminacji. W Szczycie Równości udział wezmą główni partnerzy zainteresowani walką z dyskryminacją i promocją równości w Europie. Wśród uczestników konferencji będą przedstawiciele Instytucji Europejskich, Państw Członkowskich, państw kandydujących, państw EOG i EFTA, organów ds. równości, partnerów społecznych, organizacji pozarządowych i międzynarodowych. Tematem V Europejskiego Szczytu Równości jest ?Promowanie Równości na Szczeblu Lokalnym i Regionalnym?.
Szczebel lokalny i regionalny to szczeble kluczowe w zakresie walki z dyskryminacją i promowaniem równości. To na tych szczeblach wdrażana jest polityka i programy krajowe. To na tych szczeblach społeczności doświadczające nierówności organizują się w sprzeciwie wobec swojego położenia i dają wyraz swoim potrzebom. To na tych szczeblach zakorzeniają się i rozwijają idee rozwoju i zmian społecznych. Temat promowania równości na szczeblu lokalnym i regionalnym włącza w europejską debatę o działaniach na rzecz równości szereg nowych partnerów, w tym władze lokalne i regionalne, lokalne sieci małych przedsiębiorstw i popularne organizacje pozarządowe.
Temat ten nadaje debacie nowy i ożywczy kierunek, którego potencjał nie był do tej pory wystarczająco wykorzystywany. W jaki sposób regionalne strategie rozwoju mogą najskuteczniej działać na rzecz równości? Jakie partnerstwa na rzecz równości mogą powstać na szczeblu regionalnym i lokalnym? Jak fundusze Europejskie mogą poprawić sytuację grup, które na tych szczeblach nie są równo traktowane?
V Szczytowi Równości przyświecają następujące cele: Realizacja na szczeblu lokalnym i regionalnym polityki i praktyk, które promują równość i zwalczają wszystkie rodzaje dyskryminacji wymienione w Artykule 19. Identyfikacja narzędzi i mechanizmów, które skutecznie promują równość i zwalczają dyskryminację na szczeblu lokalnym i regionalnym. Ustalenie działań, jakie mogliby podjąć partnerzy, aby lepiej promować równość i zwalczać dyskryminację na poziomie regionalnym i lokalnym.

Sprawdź także

Świadkowie „Pegasusa”

Zespół został powołany w ramach Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji …