Strona główna / Aktualności / V Kongres Prawa Upadłościowego

V Kongres Prawa Upadłościowego

V Polski Kongres Prawa Upadłościowego INSO 2013, to znaczące wydarzenie wpisujące się w cykl corocznych kongresów, poświęconych różnorodnym aspektom prawa upadłościowego i naprawczego. Zorganizował go Instytut Allerhanda. Wziął w nim udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn.
Podczas Kongresu wiceminister podzielił się z uczestnikami kilkoma refleksjami dotyczącymi zmian w prawie upadłościowym: – Z perspektywy prac rządu, dobiegający końca rok 2013, to czas intensywnej dyskusji nad przyjęciem kierunków zmian w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym ? mówił w trakcie swojego wystąpienia Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn. Zaznaczył również, że obecnie ma miejsce szeroka debata koordynowana przez Ministerstwo Finansów i Bankowy Fundusz Gwarancyjny, dotycząca tzw. uporządkowanej upadłości instytucji finansowych. Trwają również zaawansowane prace nad przygotowaniem szerokiej nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego oraz nad przygotowaniem nowej ustawy: Prawa restrukturyzacyjnego. W tym projekcie prowadzonym przez dwa resorty: sprawiedliwości i gospodarki, bardzo mocny nacisk kładziony jest na elementy restrukturyzacyjne i korekty legislacyjne mające na celu usprawnienie zarówno samych procedur sądowych, jak i ułatwienie oraz uefektywnienie spieniężania majątku upadłego przez syndyka.
Prawo upadłościowe ma być przede wszystkim procedurą ekonomiczną. Likwidacja przedsiębiorstwa, oznacza, bowiem likwidację miejsc pracy, potencjału i kapitału tak materialnego i umysłowego ? innowacyjności i kreatywności – oznacza także likwidację wpływów z tytułu podatków i składek. – Chcemy, w celu zachowania tych ekonomicznych wartości, dostarczyć przedsiębiorcom narzędzi i możliwości szerszego porozumiewania się z wierzycielami na wcześniejszym niż niewypłacalność etapie ? mówił w trakcie spotkania wiceminister Wojciech Węgrzyn. Zakładamy też maksymalne usprawnienie procesu likwidacji majątku tam gdzie jest to konieczną ostatecznością ? zakończył.
W tegorocznej edycji Kongresu zostały poruszone m.in. zagadnienia istotnych czynników dla udanej restrukturyzacji; prawa pracy w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, analizowanego z perspektywy pracownika i pracodawcy, w szczególności wpływu zjawiska upadłości na poziom zatrudnienia w Polsce oraz zachowania miejsc pracy, jako celu postępowania upadłościowego. Ponadto omówione zostaną zagadnienia prawa podatkowego w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, ze szczególnym uwzględnieniem problemu rozstrzygania kolizji norm prawa upadłościowego i naprawczego z normami prawa podatkowego. Uczestnicy tegorocznej edycji Kongresu będą mieli również możliwość rozważenia i skomentowania zagadnień dotyczących aktualnych kierunków zmian w międzynarodowym prawie upadłościowym.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Szczyty pogardy prawa

„Spotkaniem publicystycznym” nazwał posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa świadek Mikołaj Pawlak. Odmówił złożenia przyrzeczenia, a …