Finansowanie pomostowe

Veto 75 sprawiedliwych

OświadczenieW związku z podjęciem w dniu 2 lipca 2021 r. przez Izbę Dyscyplinarną „uchwały” o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej SSN Józefa Iwulskiego, oświadczamy:
1/ stosownie do uchwały trzech połączonych Izb Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r. i przedstawionej w niej szerokiej argumentacji prawnej, Izba Dyscyplinarna nie jest sądem w rozumieniu Konstytucji RP, Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolnościoraz Traktatu o Unii Europejskiej;
2/ według art. 181 Konstytucji RP, uchylenie immunitetu przysługującego każdemu sędziemu może nastąpić tylko za zgodąniezależnego i bezstronnegosądu.W konsekwencji, wyrażamy przekonanie, że dopóki wniosek prokuratora o uchylenie immunitetu sędziemu nie zostanie rozpoznany przez niezależny sąd, brak jest rozstrzygnięcia w sprawie będącej przedmiotem tego wniosku.
Warszawa 2 lipca 2021 r. Sędziowie Sądu Najwyższego:
Tomasz Artymiuk Teresa Bielska-Sobkowicz Bohdan Bieniek Jacek Błaszczyk Wiesław Błuś Krzysztof Cesarz Dariusz Dończyk Tadeusz Ereciński Małgorzata Gierszon Małgorzata Gersdorf Katarzyna Gonera Henryk Gradzik
Jerzy Grubba Paweł Grzegorczyk Tomasz Grzegorczyk Beata Gudowska Jacek Gudowski Teresa Fleming-Kulesza Jolanta Frańczak Józef Frąckowiak Przemysław Kalinowski Wojciech Katner Halina Kiryło Monika Koba Marian Kocon Anna Kozłowska Kazimierz Klugiewicz Jerzy Kuźniar Zbigniew Kwaśniewski Michał Laskowski Jarosław Matras Rafał Malarski Grzegorz Misiurek Dawid Miąsik Barbara Myszka Anna Owczarek Maciej Pacuda Władysław Pawlak Marek Pietruszyński Krzysztof Pietrzykowski Henryk Pietrzkowski Agnieszka Piotrowska Waldemar Płóciennik Piotr Prusinowski Zbigniew Puszkarski Krzysztof Rączka Marta Romańska Dorota Rysińska Walerian Sanetra Andrzej Siuchniński Barbara Skoczkowska Roman Sądej Romualda Spyt Ewa Strużyna Adam Strzembosz Krzysztof Strzelczyk
Józef Szewczyk Maria Szulc Dariusz Świecki Roman Trzaskowski Katarzyna Tyczka-Rote Bogumiła Ustajnicz Małgorzata Wąsek-Wiaderek Karol Weitz Eugeniusz Wildowicz Paweł Wiliński Tadeusz Wiśniewski Małgorzata Wrębiakowska-Marzec Andrzej Wróbel Włodzimierz Wróbel Hubert Wrzeszcz Stanisław Zabłocki Kazimierz Zawada Dariusz Zawistowski Jadwiga Żywolewska-Ławniczak

Sprawdź także

Cała prawda o wyroku TSUE

OŚWIADCZENIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I ŚRODOWISK PRAWNICZYCHw sprawie konsekwencji orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości dotyczących systemu dyscyplinarnego wobec …