Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / VI Europejskie Forum Pro Bono w Madrycie

VI Europejskie Forum Pro Bono w Madrycie

W Madrycie odbyło się VI Europejskie Forum Pro Bono ? informuje Naczelna Rada Adwokacka. Organizatorem Forum była, jak co roku, organizacja PILnet, przy aktywnym wsparciu adwokatury hiszpańskiej. Naczelną Radę Adwokacką reprezentowała adw. dr Monika Strus-Wołos ; członek Prezydium NRA a jednocześnie szefowa komisji zajmującej się działalnością pro bono. PILnet jako organizacja wspierająca rozwój dostępu do pomocy prawnej powstała w 1997 r. przy Uniwersytecie Columbia, finansowana przez Fundację Forda. W 2002 r. PILnet założył pierwsze europejskie biuro w Budapeszcie, które koordynuje działania w Europie centralnej i wschodniej. W 2007 roku PILnet stał się samodzielną organizacją o charakterze non-profit. Jednym z filarów jego działania jest rozwój aktywności pro bono w dziedzinie prawa. Warto wspomnieć, że w dniu 2 kwietnia br. szef budapeszteńskiego Biura Atanas Politov wraz z kilkoma przedstawicielami PILnet z Rumunii, Słowacji, Czech i Rosji, byli gośćmi adw. Andrzeja Zwary, prezesa NRA i adw. dr Moniki Strus-Wołos, przewodniczącej Komisji Wizerunku Zewnętrznego i Działalności Pro Bono, która opowiedziała im o formach aktywności pro bono organizowanych zarówno przez NRA, jak i poszczególne okręgowe rady adwokackie. Podczas tego spotkania Pan A. Politov przekazał Naczelnej Radzie Adwokackiej zaproszenie na madryckie Forum.
W trakcie uroczystego otwarcia Forum głos zabrał m.in. hiszpański Minister Sprawiedliwości. Następnie przez półtora dnia odbywały się (równolegle po kilka) panele i zajęcia warsztatowe. Do ciekawszych należały panel poświęcony zagadnieniu, jak samorządy prawnicze mogą promować działalność pro bono, podczas którego wymienialiśmy się doświadczeniami i pomysłami. Interesująca dyskusja wywiązała się także podczas panelu poświęconemu transparentności i przeciwdziałaniu korupcji przy okazji działań podejmowanych na rzecz najuboższych. Jako przykład wskazywano fundusz, który powstał w USA na rzecz pomocy dla ofiar przestępstw w jednym z krajów afrykańskich, jednakże okazało się, że znacząca część funduszy „znikała” po dotarciu do urzędów w tym państwie. Podczas innego panelu przedstawiano różne modele udziału adwokatów w pracach pro bono w wybranych państwach. Okazuje się, że rozwiązania mogą być skrajnie różne. W Chinach istnieje obowiązek przepracowania bezpłatnie określonej liczby godzin pod rygorem pozbawienia prawa wykonywania zawodu. W RPA każdy adwokat musi corocznie poświęcić 24 godziny na pracę pro bono. Natomiast w Brazylii adwokaci mogą udzielać takich porad tylko na rzecz organizacji społecznych. Mają natomiast zakaz pracy pro bono na rzecz indywidualnych osób. Wynika to z nadmiernej liczby adwokatów i ochrony najsłabszych kancelarii.
Wprawdzie w nazwie Forum jest słowo „Europejskie”, jednakże z roku na rok przybywa panelistów i uczestników z innych kontynentów. W tym roku stanowili oni już około jedną trzecią obecnych na Forum. Ceremonię zakończenia Forum można śmiało nazwać polskim dniem. Najpierw ogłoszono laureata dorocznej Europejskiej Nagrody Pro Bono przyznawanej przez PILnet. Okazał się nim Pan Filip Czernicki ? prezes Fundacji Uniwersyteckich Klinik Prawnych.
Jego sylwetkę i dokonania przedstawił Pan Łukasz Bojarski, zasiadający w Radzie Dyrektorów PILnet. Pan Czernicki kieruje także światową organizacją wspierającą rozwój edukacji prawniczej Global Alliance for Justice Education. Jego zasługami na polu pro bono można by z pewnością obdzielić kilka osób. Wyróżnienie otrzymało także troje adwokatów ze Słowenii, którzy przez kilka lat prowadzili (zakończoną sukcesem) skargę grupy obywateli słoweńskich przed Trybunałem w Strasburgu. Na zakończenie Pan Atanas Politov ogłosił oczekiwaną przez wszystkich decyzję, gdzie odbędzie się przyszłoroczne VII Europejskie Forum Pro Bono. Okazało się, że będzie to Warszawa, która wygrała rywalizację z Rzymem. Po ogłoszeniu tego wyboru organizatorzy poprosili adw. dr Monikę Strus-Wołos o zabranie głosu. Przedstawicielka NRA podziękowała za wybór. Wskazała, że dla Polski będzie to nie tylko zaszczyt, ale także pomoc w rozwiązaniu problemów, z którymi borykają się adwokaci udzielający pro bono pomocy prawnej ze względu na niewyjaśnioną dotąd, mimo wysiłków NRA, problemów podatkowych. Przypomniała również, że Polska jest ostatnim krajem w UE, który nie zapewnia na koszt rządu pomocy prawnej dla najuboższych na etapie przed ? i pozasądowym, więc być może Forum będzie iskrą, która spowoduje przyspieszenie wieloletnich prac toczących się nad projektem ustawy.
W imieniu NRA zadeklarowała PILnet pomoc przy organizacji Forum w Warszawie. Na zakończenie adw. dr Strus-Wołos podziękowała organizatorom tegorocznego Forum za wspaniałą pracę i gościnność, wyrażając przy tym nadzieję, że za rok uczestnicy przybędą do Warszawy i nie będą rozczarowani. W imieniu Prezesa NRA i własnym zaprosiła wszystkich za rok do Polski.

Sprawdź także

Sprawiedliwość jak szkło

JUSTICE HAS TO BE A GLASS HOUSE – it has to be transparent To temat …