Strona główna / Aktualności / W obronie sędziowskiej niezawisłości

W obronie sędziowskiej niezawisłości

W związku z ostatnimi wypowiedziami prasowymi Ministra Sprawiedliwości, który publicznie kwestionuje prawomocne i zgodne z prawem orzeczenia sądowe, Zarząd SSP Iustitia zwraca się do Krajowej Rady Sądownictwa o podjęcie zdecydowanych kroków, gdyż wypowiedzi te stanowią zamach na konstytucyjną zasadę niezawisłości sędziowskiej. Za próbę ingerencji w niezawisłość sędziowską uznajemy również podejmowanie w ramach lustracji czynności wykraczających poza zakres uprawnień nadzorczych Ministra Sprawiedliwości.
Stanowisko Rady z 8 lutego 2006 r. w sprawie zagrożeń niezawisłości sędziów nadal uważamy za aktualne, jednak sytuacja, w której Minister Sprawiedliwości wyraża swój brak satysfakcji z powodu niestwierdzenia uchybień w postępowaniach sądowych, wymaga reakcji konstytucyjnego organu odpowiedzialnego za stanie na straży niezawisłości sędziowskiej.
Uchwała Zarządu SSP „Iustitia” z 6 września 2012 r.
STANOWISKO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie zagrożeń niezawisłości sędziów.
Krajowa Rada Sądownictwa jest organem konstytucyjnym, któremu został przez Ustawę Zasadniczą powierzony obowiązek strzeżenia niezależności sądów i niezawisłości sędziów (art. 186 ust. 1). Rada jest zatem obowiązana do zdecydowanej reakcji na każdy zamach na konstytucyjną zasadę niezawisłości sędziowskiej. Niezawisłość nie jest przywilejem sędziów i nie dla nich została ustanowiona we wszystkich demokratycznych państwach. Niezawisłość sędziów potrzebna jest obywatelom dla realizacji ich praw i wolności, szczególnie wówczas gdy władza pozbawia ich tych praw. Ośmieszanie niezawisłości przez członków rządu, a zwłaszcza Ministra Sprawiedliwości, godzi w podstawowe wartości. Sędziowie mogą wydawać kontrowersyjne orzeczenia i jak wszyscy ludzie popełniać błędy. Krytyka orzeczeń jest dopuszczalna a nawet pożądana. Nie ma jednak nic wspólnego z krytyką orzeczenia straszenie sędziego przez Ministra Sprawiedliwości wszczęciem postępowania karnego lub dyscyplinarnego z powodu orzeczenia jakie wydał ani rzucanie np. przez Ministra Transportu i Budownictwa niczym nieuzasadnionych podejrzeń o korupcję. Jest to działanie, które Krajowa Rada Sądownictwa z całą mocą potępia. Wymiar sprawiedliwości nie może funkcjonować w warunkach zastraszania sędziów. Władza sądownicza jest sprawowana przez sądy i trybunały. Określenie ?władza? nie jest ozdobnikiem literackim. Wydawanie orzeczeń przez sądy jest wykonywaniem jednej z trzech najważniejszych funkcji państwa. Bez niezawisłości władza sądownicza nie może funkcjonować, a to prowadziłoby do destrukcji państwa.
Krajowa Rada Sądownictwa dostrzega wykorzystanie tragedii chorzowskiej dla celów politycznych. Oburzenie i niesmak budzi wykorzystanie tej tragedii przez członków rządu dla uczynienia ? ze zdania zawartego w uzasadnieniu wyroku, oderwanego od kontekstu jednostkowej sprawy gospodarczej – narzędzia ataku na wymiar sprawiedliwości, a także przypisanie temu wyrokowi roli przyczyny katastrofy. Krajowa Rada Sądownictwa oczekuje, że Prezes Rady Ministrów spowoduje zaniechanie podejmowania działań naruszających niezawisłość sędziowską przez członków gabinetu. Krajowa Rada Sądownictwa apeluje do sędziów by w orzekaniu dochowywali wierności złożonemu ślubowaniu i przestrzegali zasady niezawisłości sędziowskiej bez względu na kierowane na nich ataki. Krajowa Rada Sądownictwa wyraża podziękowanie Stowarzyszeniu Sędziów Polskich ?Iustitia? i Stowarzyszeniu Sędziów Sądu Najwyższego w Stanie Spoczynku za wsparcie udzielone sędziom w niezwykle trudnym dla nich czasie. VVVVV STANOWISKO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie zagrożeń niezawisłości sędziów. Krajowa Rada Sądownictwa jest organem konstytucyjnym, któremu został przez Ustawę Zasadniczą powierzony obowiązek strzeżenia niezależności sądów i niezawisłości sędziów (art. 186 ust. 1). Rada jest zatem obowiązana do zdecydowanej reakcji na każdy zamach na konstytucyjną zasadę niezawisłości sędziowskiej. Niezawisłość nie jest przywilejem sędziów i nie dla nich została ustanowiona we wszystkich demokratycznych państwach. Niezawisłość sędziów potrzebna jest obywatelom dla realizacji ich praw i wolności, szczególnie wówczas gdy władza pozbawia ich tych praw. Ośmieszanie niezawisłości przez członków rządu, a zwłaszcza Ministra Sprawiedliwości, godzi w podstawowe wartości. Sędziowie mogą wydawać kontrowersyjne orzeczenia i jak wszyscy ludzie popełniać błędy. Krytyka orzeczeń jest dopuszczalna a nawet pożądana. Nie ma jednak nic wspólnego z krytyką orzeczenia straszenie sędziego przez Ministra Sprawiedliwości wszczęciem postępowania karnego lub dyscyplinarnego z powodu orzeczenia jakie wydał ani rzucanie np. przez Ministra Transportu i Budownictwa niczym nieuzasadnionych podejrzeń o korupcję.
Jest to działanie, które Krajowa Rada Sądownictwa z całą mocą potępia. Wymiar sprawiedliwości nie może funkcjonować w warunkach zastraszania sędziów. Władza sądownicza jest sprawowana przez sądy i trybunały. Określenie ?władza? nie jest ozdobnikiem literackim. Wydawanie orzeczeń przez sądy jest wykonywaniem jednej z trzech najważniejszych funkcji państwa. Bez niezawisłości władza sądownicza nie może funkcjonować, a to prowadziłoby do destrukcji państwa. Krajowa Rada Sądownictwa dostrzega wykorzystanie tragedii chorzowskiej dla celów politycznych. Oburzenie i niesmak budzi wykorzystanie tej tragedii przez członków rządu dla uczynienia ? ze zdania zawartego w uzasadnieniu wyroku, oderwanego od kontekstu jednostkowej sprawy gospodarczej – narzędzia ataku na wymiar sprawiedliwości, a także przypisanie temu wyrokowi roli przyczyny katastrofy. Krajowa Rada Sądownictwa oczekuje, że Prezes Rady Ministrów spowoduje zaniechanie podejmowania działań naruszających niezawisłość sędziowską przez członków gabinetu.
Krajowa Rada Sądownictwa apeluje do sędziów by w orzekaniu dochowywali wierności złożonemu ślubowaniu i przestrzegali zasady niezawisłości sędziowskiej bez względu na kierowane na nich ataki. Krajowa Rada Sądownictwa wyraża podziękowanie Stowarzyszeniu Sędziów Polskich ?Iustitia? i Stowarzyszeniu Sędziów Sądu Najwyższego w Stanie Spoczynku za wsparcie udzielone sędziom w niezwykle trudnym dla nich czasie.

Sprawdź także

Sądowe roszady w Poznaniu

Minister Adam Bodnar powołał właśnie troje nowych prezesów w sądach w Poznaniu. Tutejsze i krakowskie …