Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / W Strasburgu o brudnych pieniądzach

W Strasburgu o brudnych pieniądzach

W dniach 14-17 kwietnia 2015 roku w Strasburgu odbyła się 47 sesja plenarna Komitetu Ekspertów Rady Europy do spraw Ewaluacji Środków Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu – „MONEYVAL”. Sesja poświęcona była aktualnej problematyce zwalczania tego rodzaju przestępczości w krajach członkowskich Rady Europy. Rozmawiano również na temat realizacji zaleceń Komitetu wystosowanych do władz polskich po przyjęciu w 2013 roku Raportu z IV rundy ewaluacji Polski pod kątem zgodności krajowego systemu prawnego i praktyki organów wymiaru sprawiedliwości z międzynarodowych standardów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Prokuraturę Generalną reprezentował prokurator Jacek Łazarowicz z Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, który wraz z przedstawicielami Departamentu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wchodzi w skład polskiej delegacji zaangażowanej w prace Komitetu „MONEYVAL”. Podczas sesji plenarnej przedstawione zostały m.in. zalecenia Zastępcy Prokuratora Generalnego z dnia 25 czerwca 2014 roku dotyczące szczegółowych aspektów prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa prania pieniędzy. Komitet Ekspertów – MONEYVAL został powołany w 1997 roku. W chwili obecnej posiada 28 stałych i 2 tymczasowych członków. Celem Komitetu jest zapewnienie, aby jego państwa członkowskie posiadały efektywne systemy przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, zgodne z odpowiednimi standardami międzynarodowymi w tym zakresie. Raporty z ewaluacji przedstawiają szczegółowe rekomendacje dla badanego kraju w odniesieniu do sposobów poprawienia efektywności wewnętrznych systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu Aktualnie rozpoczęła się kolejna, V runda ewaluacji państw członkowskich Rady Europy w oparciu o przyjęte w 2012 roku nowe standardy FATF dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. V runda ewaluacji Polski przewidziana jest na pierwszą połowę 2018 roku.
Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami Prokuratury Generalnej

Sprawdź także

Oświadczenie 13 sędziów IC SN

Oświadczenie 13 Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Nie można wybierać kandydatów na Prezesa Izby Cywilnej …