Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / W.Wróbel z immunitetem

W.Wróbel z immunitetem

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego odmówiła pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sędziego Sądu Najwyższego Włodzimierza Wróbla. Izba nie wyraziła zgody na uchylenie mu immunitetu, o co wnioskowała Prokuratura Krajowa. Według niej sędzia doprowadził do miesięcznego, bezprawnego pobytu osoby w zakładzie karnym.

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego wróciła do rozpatrywania wniosku o uchylenie immunitetu sędziemu tego sądu, prof. Włodzimierzowi Wróblowi. Prokuratorzy chcą mu postawić zarzut zaniedbania, w wyniku którego skazany spędził prawie miesiąc za kratami. Przed sądem poparcie dla sędziego Wróbla manifestuje grupa prawników.
Jak zauważa dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, uwagę zwraca tu przede wszystkim zestaw autorytetów wspierających prof. Wróbla – przed SN pojawił się m.in. prof. Stanisław Zabłocki, była Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf, sędziowie Igor Tuleya i Piotr Gąciarek. Wszyscy oni podkreślali, że sprawa wytoczona sędziemu Wróblowi to tylko pretekst do unurzania w błocie autorytetu sędziego Wróbla, do jego upokorzenia. Wniosek o uchylenie immunitetu ma też być odwetem za jego niepokorną postawę wobec władz.

Po raz pierwszy na podobnej demonstracji pojawił się też osobiście Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Przypomniał, że Izba Dyscyplinarna działa bezprawnie, bo skoro nie może orzekać w sprawach dyscyplinarnych sędziów, to tym bardziej ws. o uchylenie immunitetu. Nazywajmy rzeczy po imieniu: to, co się tutaj dzieje, jest po prostu jawną kpiną z państwa prawa i jest to kolejny etap dążenia do podporządkowania władzy sądowniczej centralnemu ośrodkowi dyspozycji politycznej – mówił Bodnar.

Głos zabrała także była I prezes SN Małgorzata Gersdorf. Jej zdaniem sędzia Wróbel jest jednym z najlepszych sędziów SN i wspaniałym naukowcem. Podkreśliła, że brał on udział w posiedzeniu SN, na którym uchwalono tzw. uchwałę trzech izb, czym – jej zdaniem – naraził się władzy. My nie możemy milczeć, kiedy państwo prawne jest już złamane. Właściwie trójpodziału władzy nie ma, bo rola ministra sprawiedliwości wykracza ponad to, do czego jest on uprawniony mocą konstytucji – powiedziała Gersdorf. Dodała, że w Polsce mamy wielką napaść na sędziów sądów powszechnych.
Rozprawa ws. uchylenia immunitetu sędziego Włodzimierza Wróbla jest niejawna. Potrwać może, jak oceniają prawnicy, nawet kilka godzin.

Posiedzenie w tej sprawie Izba Dyscyplinarna rozpoczęła na początku maja. Po dwóch godzinach odroczono wtedy posiedzenie z uwagi na wniosek obrońców o wyłączenie sędziego Adama Tomczyńskiego, który rozpoznaje tę sprawę.

Jak poinformował dziś PAP rzecznik Izby Dyscyplinarnej SN Piotr Falkowski, wniosek obrony nie został uwzględniony, w konsekwencji sędzia Tomczyński nie został wyłączony z rozpatrywania sprawy.

Sędzia Wróbel nie uczestniczy w posiedzeniu, na salę rozpraw weszło troje obrońców: sędzia SN Wiesław Kozielewicz, Agnieszka Helsztyńska i Sylwia Gregorczyk-Abram. Chęć udziału w posiedzeniu wyraziły liczne organizacje społeczne w tym m.in. Naczelna Rada Adwokacka. Sędzia Tomczyński nie zgodził się jednak na udział w tych organizacji


Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego została zawieszona przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i nie może decydować o uchyleniu immunitetów trzech sędziów Sądu Najwyższego. Kierowanie do niej takich wniosków prokuratury zmierza do tego, aby środek tymczasowy TSUE stał się bezskuteczny. Jest to także obejście przepisów ustawy o SN o odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów SN. RPO ma wątpliwości wobec tych wniosków i prosi prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego o wyjaśnienie ich podstaw prawnych i faktycznych

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z urzędu sprawę wniosków o uchylenie immunitetów trzem sędziom Izby Karnej Sądu Najwyższego, którzy mieli doprowadzić do bezprawnego pobytu dwóch osób w zakładach karnych. Uczynił to z uwagi na indywidualne prawa sędziów SN, jak i prawa obywateli do ochrony sądowej przed niezależnym sądem, w tym SN

Sprawdź także

PiSIzby SN, to nie sądy

Dwoje sędziów zostało pozbawionych prawa do rzetelnego procesu, bo orzeczenia w ich sprawach wydała Izba …