Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / W.Żurek w KSSiP

W.Żurek w KSSiP

Sędzia Waldemar Żurek został powołany na wicedyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar powołał (7 czerwca br.) do pełnienia funkcji zastępcy Dyrektora KSSiP ds. Organizacyjnych Waldemara Żurka – sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie, informuje Ministerstwo Sprawiedliwości w komunikacie prasowym:

Sędzia Waldemar Żurek posiada specjalistyczne kwalifikacje, odpowiednią wiedzę merytoryczną i jest zorientowany w specyfice zarówno pracy jak i potrzeb szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Jako sędzia – początkowo szczebla rejonowego, a od 2005 r. okręgowego – specjalizujący się w prawie cywilnym, przez ponad 14 lat spreawował funkcję rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Krakowie. W przeszłości był również czasowo delegowany do KSSiP, gdzie wykonywał m.in. obowiązki sekretarza komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na aplikację ogólną.

W latach 2010-2018 był członkiem Krajowej Rady Sądownictwa (dwóch kadencji), sprawując równocześnie funkcję Rzecznika prasowego tego organu. Sędzia Waldemar Żurek jest również współautorem książki „Prawo spadkowe w zarysie” oraz poradnika dla dziennikarzy i rzeczników prasowych, a także autorem licznych artykułów prasowych dotyczących reformy wymiaru sprawiedliwości i  członkiem Rady Naukowej LEX Wydawnictwa Wolters Kluwer.

Od lat aktywnie działa prospołecznie – początkowo jako członek  Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA, a następnie jako wiceprezes i członek zarządu Stowarzyszenia Sędziów THEMIS. Zaangażowany był  m.in. w takie projekty jak Tour de Konstytucja oraz Rządy Prawa Wspólna Sprawa, uczestniczył w szeregu spotkań edukacyjnych z obywatelami oraz brał aktywny udział w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich dotyczących wymiaru sprawiedliwości.

Sędzia Żurek posiada niezbędne dla pełnienia funkcji zastępcy Dyrektora KSSiP ds. organizacyjnych doświadczenie organizacyjne i kierownicze, które zdobył wykonując obowiązki
w sądach, Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Krakowie, KSSiP, Krajowej Radzie Sądownictwa oraz w trakcie pełnienia (w ramach delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości w latach 2002-2003) obowiązków głównego specjalisty w Departamencie Sądów Powszechnych i udziału w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.

Jako zastępca Dyrektora KSSiP ds. organizacyjnych będzie kierował Biurem Dyrektora i sprawował stałe zastępstwo Dyrektora KSSiP. Odpowiedzialny będzie w szczególności za:
– wydawanie zarządzeń dotyczących kwestii technicznych, organizacyjnych lub incydentalnych, związanych z realizacją zadań Biura Dyrektora;
– sporządzanie planów, prognoz i analiz w zakresie zadań Biura;
– koordynowanie działań w zakresie kontaktów zewnętrznych Krajowej Szkoły;
– nadzorowanie organizacji uroczystości, konferencji i innych spotkań z udziałem kierownictwa Krajowej Szkoły;
– współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi szkół wyższych, jednostkami naukowymi, w tym placówkami Polskiej Akademii Nauk, oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie związanym z działalnością Biura Dyrektora;
– sprawowanie nadzoru nad organizacją naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, aplikację uzupełniającą sędziowską oraz nad realizacją czynności organizacyjnych związanych z naborem na aplikację uzupełniającą prokuratorską należących do kompetencji Krajowej Szkoły;
– podejmowanie decyzji w sprawie organizowania kontroli wewnętrznych;
– koordynowanie działań związanych z umieszczaniem na stronie internetowej informacji dotyczących Krajowej Szkoły;
– sprawowanie nadzoru nad działalnością w zakresie pozyskiwania i efektywnego wykorzystania funduszy zewnętrznych;
– zarządzanie i rozwój portalu szkoleniowego e-KSSiP;
– nadzór nad opracowywaniem sprawozdania z działalności Krajowej Szkoły.

ms.gov.pl 

Sprawdź także

Mediacje z mediatorami

Otwarty dialog na rzecz mediacji – Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczyna współpracę ze środowiskiem mediacyjnym Ministerstwo Sprawiedliwości …