Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Wałbrzych bez sądu pracy

Wałbrzych bez sądu pracy

W sądzie w Wałbrzychu nie ma już wydziału pracy. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi Ministra Sprawiedliwości o wyjaśnienia

Teraz ludzie muszą jeździć w sprawach pracowniczych do sądu w Świdnicy, oddalonego o kilkadziesiąt kilometrów od Wałbrzycha
A ponadto w świdnickim sądzie będą dłużej czekać na rozstrzygnięcie, bo nie zwiększono tam obsady etatowej
RPO prosi ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę o wyjaśnienia pod kątem realizacji prawa obywateli do sądu 

O interwencję w sprawie przywrócenia Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się Rada Powiatowa OPZZ w Wałbrzychu.

Wydział zniesiono od 1 kwietnia 2021 r. na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z 30 marca 2021 r. w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych. Sprawy z tego wydziału przekazano Sądowi Rejonowemu w Świdnicy, do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Skarżący wskazują, że w sądzie w Świdnicy nie zwiększono jednak etatów sędziowskich, co spowoduje wydłużenie postępowań sądowych w sprawach pracowniczych. A chodzi tu przede wszystkim o ochronę praw socjalnych ludzi, która staje się mocno iluzoryczna. Ponadto skarżący podkreślają, że decyzja ministra jest o tyle niezrozumiała, że Wałbrzych jest największym miastem b. województwa wałbrzyskiego, a wydziały pracy są w mniejszych miastach, jak Kłodzko, Świdnica, Dzierżoniów, czy Ząbkowice Śląskie.

W ocenie RPO zmiana siedziby Wydziału Pracy ma olbrzymi wpływ na realizację prawa do sądu (45 ust. 1 Konstytucji). Strony postępowań będą musiały dotrzeć do siedziby innego sądu, oddalonego kilkadziesiąt kilometrów od Wałbrzycha, a także dłużej oczekiwać na rozpoznanie swych spraw. Wątpliwości konstytucyjne wiążą się także z możliwością znoszenia wydziałów sądów przez organ władzy wykonawczej w każdym czasie, co narusza zasady niezależności i odrębności władzy sądowniczej.

Zgodnie z art. 19 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych, Minister Sprawiedliwości tworzy i znosi wydziały oraz wydziały i ośrodki zamiejscowe sądów w drodze zarządzenia, mając na względzie potrzebę zapewnienia racjonalnej organizacji sądownictwa, w szczególności przez dostosowanie liczby, rodzaju i wielkości wydziałów do obciążenia wpływem spraw, właściwą skalę etatyzacji, ekonomię postępowania sądowego oraz konieczność prawidłowego wykonywania czynności nadzorczych, w celu zagwarantowania realizacji prawa obywatela do rozpoznania jego sprawy w rozsądnym terminie.

Zdaniem Rzecznika konieczność zapewnienia stronom, jak i sędziom odpowiednich gwarancji związanych z dostępem do sądu, jak i wątpliwości konstytucyjne związane z tym uregulowaniem, wiążą się z obowiązkiem ministra do roztropnego korzystania z kompetencji z art. 19 § 1 p.u.s.p. i starannego rozważenia, czy zostały spełnione przesłanki z tego przepisu.

Rzecznik prosi ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę o wyjaśnienia. Chce zwłaszcza wiedzieć, jak – przed decyzją o zniesieniu Wydziału Pracy w sądzie w Wałbrzychu – zbadano przesłanki wynikające z art. 19 § 1 p.u.s.p., tj. racjonalnej organizacji sądownictwa i potrzeb wynikających z obciążenia zadaniami poszczególnych sądów.

Sprawdź także

Żaden TSUE, rządzi Radzik

Sędzia Igor Tuleya nie może wrócić do pracy, mimo wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE. Taką decyzję …