Strona główna / Aktualności / Walid bin Attash pokrzywdzonym

Walid bin Attash pokrzywdzonym

Jemeńczyk Walid bin Attash został trzecią osobą o uznanym statusie ofiary w trwającym od pięciu lat śledztwie polskiej prokuratury w związku z naruszeniami praw człowieka, jakich na terytorium Polski mogło się dopuścić CIA. Dzięki uznaniu statusu „osoby pokrzywdzonej” więźnia, który przeżył tortury, polskie władze są o krok bliżej od ujawnienia prawdy o prowadzonym…… przez USA programie uprowadzeń i tajnego przetrzymywania osób w Polsce – podkreśla Amnesty International. Więzień ten przetrzymywany jest obecnie w amerykańskiej bazie wojskowej w Zatoce Guantánamo. Oskarżenia Walida bin Attasha dotyczące tortur są niezwykle poważne i wymagają śledztwa.
To dobrze, że polscy prokuratorzy zgadzają się z tym – powiedziała Julia Hall, ekspertka Amnesty International ds. walki z terroryzmem i praw człowieka. Wydarzenie to powinno zapewnić tak potrzebny impuls w przeciągającym się śledztwie, które trwa już ponad 5 lat. Mariusz Paplaczyk, który reprezentuje Walida bin Attasha, przyłącza się do oceny Amnesty International:
– To przełom. Informacja o przyznaniu statusu pokrzywdzonego w polskim śledztwie jest dla mojego klienta niezwykle ważna. Zgodnie z polskim prawem pokrzywdzony może przeglądać akta lub złożyć zażalenie na odmowę udostępnienia akt. Ma również prawo złożyć zażalenie na umorzenia postępowania. To kolejny kamień milowy w objętym tajemnicą państwową polskim śledztwie dotyczącym „czarnych dziur” CIA, które trwa od 2008 roku. Rozmowa z adw. Mariuszem Paplaczykiem w rubryce: „Moja Kancelaria”
Polscy prokuratorzy odmawiają ujawnienia lub podania do publicznej wiadomości niemal wszystkich informacji czy ustaleń związanych ze śledztwem. Udział Polski w programie tajnych więzień CIA, bada podejmowane w Polsce próby rozliczenia. Bada również kwestię spoczywającego na państwie polskim obowiązku przeprowadzenia dochodzenia, oraz – tam, gdzie istnieją wystarczające dowody – oskarżenia i osądzenia podejrzanych o pogwałcenie prawa międzynarodowego, tortury oraz wymuszone zaginięcia, w tym również podejrzanych o współudział w tych przestępstwach.
– Jeśli Polska poważnie traktuje prawa człowieka i zasady rządów prawa, jej władze muszą zdobyć się na polityczną odwagę powiedzenia prawdy o tajnych więzieniach CIA i o tym, co się w nich działo. Dochodzenie w tej sprawie musi być bezstronne i prowadzone bez zwłoki, a każda osoba odpowiedzialna za tortury lub wymuszone zaginięcia musi stanąć przed sądem. Amnesty International i inne organizacje praw człowieka są w tym tygodniu w Genewie na posiedzeniu ONZ, gdzie sytuacja praw człowieka w Polsce jest poddawana ocenie Komitetu Przeciwko Torturom ONZ. Śledztwo w sprawie tajnych więzień CIA i jego postępy były najważniejszymi kwestiami dyskutowanymi podczas sesji. Wysoka Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka, Navi Pillay, podnosiła je także podczas ostatniej wizyty w Polsce.

Sprawdź także

PAD-aleć został pozwany

Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpocznie się 10 maja cywilny proces, w którym pozwanym jest Prezydent …