Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Warsztaty terapeutyczne dla skazanych

Warsztaty terapeutyczne dla skazanych

Od maja do połowy lipca 2014 roku w ramach Programu Readaptacji Społecznej ?Arteterapia jako technika plastyczna oraz dramatoterpia? odbył się I cykl warsztatów poznawczych na podstawie literackiej twórczości amerykańskiego pisarza Allena Ginsberga. Zajęcia były prowadzone przez dr Magdalenę Parnasow oraz Katarzynę Borelowską -studentkę Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Warsztaty miały charakter dyskusyjno-twórczy mając na celu zaznajomienie skazanych z wiedzą na temat awangardowego ruchu literacko-kulturalnego bitników oraz zachęcenie do poszukiwania własnych artystycznych form wyrazu.
Celem poznawczym akcji było przede wszystkim lepsze poznanie siebie, chęć wzajemnego zrozumienia, poprawa komunikacji, poznanie poglądów oraz doświadczeń innych osób oraz próba ich zaakceptowania i uszanowania. Natomiast celem resocjalizacyjnym było wskazanie korzyści wynikających ze współpracy, tworzenie atmosfery życzliwości i zrozumienia, zmotywowanie uczestnika do wyrażania swoich poglądów za pomocą koncepcji twórczej. Zachęcenie do działań wpływających na rozwój intelektualny oraz duchowy. Uczestnicy indywidualnie jak i wraz z prowadzącymi stworzyli scenariusz akcji performance. Każdy z ochotników w zależności od chęci stał się współtwórcą bądź odtwórcą akcji. Taka forma współpracy stworzyła poczucie wspólnoty oraz zwiększyła proces zaangażowania grupy.
Poruszone zostały sprawy związane z doświadczeniem, ich pobytem w izolacji więziennej oraz tym co według nich posiada istotne wartości. Skazani mogli zastanowić się nad rzeczami pozytywnymi oraz negatywnymi, które można by uznać za święte wychodząc z założenia, że z każdej negatywnej sytuacji można zyskać jakieś doświadczenie oraz wiedzę. Własne rozważania oparte zostały na wcześniejszej analizie wiersza ?Przypis do skowytu?. Drugi cykl zajęć już wkrótce-we wrześniu!
ppor. Anna Michalik

Sprawdź także

Tour de Konstytucja PL

Miał ruszyć 3 maja, pandemia spowodowala,że Tour de Konstytucja PL rozpocznie sie 4 czerwca. Tour …