Watykan pogroził palcem

Nuncjatura Apostolska w Polsce opublikowała dwa komunikaty dotyczące biskupów Sławoja Leszka Głódzia i Edwarda Janiaka.

W obu komunikatach czytamy, że na podstawie formalnych zgłoszeń Stolica Apostolska „przeprowadziła postępowanie dotyczące sygnalizowanych zaniedbań [odpowiednio – abp. Sławoja Leszka Głódzia i bp. Janiaka] w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich oraz innych kwestii związanych z zarządzaniem archidiecezją/diecezją”. Zostaliśmy poinformowani, że „w wyniku zakończonego dochodzenia Stolica Apostolska podjęła w stosunku do danego biskupa następujące decyzje”.

Decyzje te są analogiczne i obejmują: 1. Nakaz zamieszkania poza swoją byłą diecezją. 2. Zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek publicznych celebracjach religijnych lub spotkaniach świeckich na terenie tej diecezji. 3. Nakaz wpłaty z osobistych funduszy odpowiedniej sumy na rzecz Fundacji św. Józefa, z przeznaczeniem na działalność prewencyjną i pomoc ofiarom nadużyć.

Z jednej strony ktoś może powiedzieć, że należy się cieszyć, iż postępowanie wobec dwóch biskupów oskarżanych o poważne nadużycia się zakończyło i że opinia publiczna została o tym poinformowana.

Z drugiej strony, komunikaty Nuncjatury są kompromitujące. Nie stwierdzają jasno, czy oskarżani biskupi zostali uznani za winnych. Nie podano do wiadomości, jakie winy im udowodniono, a także jaką sumę mają wpłacić na działalność Fundacji św. Józefa. A tylko w oparciu o takie informacje można by wyrobić sobie opinię, czy sama decyzja Kongregacji jest sprawiedliwa (np. wiadomo byłoby, że udowodniono ciężkie winy, a biskupi muszą wpłacać na Fundację większość swojego „emerytalnego” dochodu, albo – że udowodniono im tylko drobne zaniedbania i mają wpłacić po – dajmy na to – 1000 zł).

A tak, wcale nie dziwi, że ludzie odbierają to wszystko jako kpinę ze sprawiedliwości i próbę takiego sformułowania przekazu, by tak naprawdę nic nie powiedzieć.
Piotr Sikora Tygodnik Powszechny

Sprawdź także

A.Nawalny zamordowany

Ciało Aleksieja Nawalnego znajduje się jednak w kostnicy szpitala klinicznego w mieście Salechard. Są na …