Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Ważna konferencja w Łodzi

Ważna konferencja w Łodzi

15 maja w Instytucie Europejskim w Łodzi odbędzie się konferencja nt. przestrzegania praw człowieka w nowych demokracjach.?Adwokatura jako jedno z podstawowych ogniw systemu przestrzegania praw człowieka w rodzących się demokracjach? to temat konferencji, na którą zaprasza Naczelna Rada Adwokacka we współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Okręgową Radą Adwokacką w Łodzi i Katedrą Prawa Karnego Międzynarodowego Uniwersytetu Łódzkiego. Odbędzie się ona 15 maja w Instytucie Europejskim w Łodzi. Organizatorzy przewidzieli trzy panele tematyczne, podczas których zaproszeni goście wygłoszą dwudziestominutowe referaty poświęcone problemom przestrzegania praw człowieka. Udział w konferencji potwierdzili m.in.: Jacek Saryusz-Wolski, Deputowany do Parlamentu Europejskiego, Lidia Izowitowa Pawłowna, przewodnicząca Narodowej Rady Adwokatów Ukrainy, prof. dr hab. Krzysztof Indecki ? kierownik Katedry Prawa Karnego Międzynarodowego UŁ oraz adw. prof. dr hab. Justyna Jurewicz. Sala, w której obywać się będą wykłady umożliwia tłumaczenie symultaniczne. Panele kończyć będą otwarte dla wszystkich dyskusje. Wspomnieć należy, iż w związku ze zdarzeniami na Ukrainie, Adwokatura Polska, powołana w myśl przepisu art. 1 ust. Ustawy z dnia 26 maja 1982 r. ? Prawo o adwokaturze do ?(…) współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich(…)? podjęła szereg działań służących ochronie praw człowieka. Jedną z takich inicjatyw, obok podjętej przez Naczelną Radę Adwokacką (NRA) uchwały potępiającej łamanie praw człowieka na Ukrainie, wysłania misji przedstawicieli-obserwatorów NRA na Ukrainę, przekazania do CCBE pisma sygnowanego przez Prezesa NRA, zawierającego apel o zajęcie stanowiska w przedmiocie łamania praw człowieka na Ukrainie, czy świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej dla obywateli Ukrainy, jest organizacja tej konferencji. W konferencji planowany jest udział m.in. przedstawicieli doktryny prawa oraz reprezentantów samorządów adwokackich z Polski i pozostałych krajów Europy. Pozwoli to na wymianę doświadczeń w zakresie ochrony praw człowieka, w szczególności na płaszczyźnie zapisów wynikających z Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Konferencja rozpoczyna cykl corocznych spotkań poświęconych problematyce przestrzegania praw człowieka. Wydaje się, że w obecnej sytuacji, w jakiej znalazła się Europa, inicjatywa taka jest ze wszech miar godna naśladowania. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego, Prezydent Miasta Łodzi, Jacek Saryusz-Wolski,deputowany do Parlamentu Europejskiego, Instytut Europejski w Łodzi i Centrum Europejskie Natolin. Konferencja odbędzie w Instytucie Europejskim w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 262/264, początek o godz. 10.00. Informacji udziela adw. Jarosław Szczepaniak (e-mail: jasz@advocatus.pl; tel. 602124337)

Sprawdź także

Mediacje z mediatorami

Otwarty dialog na rzecz mediacji – Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczyna współpracę ze środowiskiem mediacyjnym Ministerstwo Sprawiedliwości …