Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Ważne zmiany dla lokatorów

Ważne zmiany dla lokatorów

Sejm podczas ostatniego posiedzenia przyjął ustawy zmieniające m.in. przepisy wspólnot mieskaniowych. Na ich mocy współwłaściciele zbiorowi lokalu we wspólnotach mieszkaniowych będą mieli większe prawa;będzie takze łatwiej wykupić mieszkania wybudowane przez TBS-y z kredytów BGK oraz kupić spółdzielcze mieszkanie własnosciowe.
Będzie łatwiej wykupić mieszkania wybudowane przez TBS-y z kredytów BGK Posłowie przyjęli ustawę zmieniającą ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma ułatwić ustanawianie odrębnej własności lokali w ramach towarzystw budownictwa społecznego oraz spółdzielni mieszkaniowych. Zmiany mają wyeliminować wątpliwości prawne dotyczące przekształceń własnościowych mieszkań, które zostały wybudowane przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków istniejącego do 2009 r. Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Teraz ustawa będzie rozpatrywana w Senacie.
Współwłaściciele zbiorowi lokalu we wspólnotach mieszkaniowych będą mieli większe prawa. Posłowie wprowadzili zmiany w ustawie o własności lokali, które mają ułatwić zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi. Dzięki nowelizacji współwłaściciele zbiorowi lokalu w częściach ułamkowych będą mieli prawo głosu w podejmowaniu uchwał przez wspólnoty mieszkaniowe na równi z właścicielami. Chodzi tu np. o współwłaścicieli garażu z licznymi miejscami postojowymi, gdzie każdy z właścicieli stanowiska posiada udział w tej nieruchomości. Do tej pory prawo głosu przysługiwało współwłaścicielom niepodzielnie, co oznacza, że przed głosowaniem powinni oni uzgodnić jedno wspólne stanowisko. W praktyce, kiedy współwłaścicieli jest kilkunastu, jest to często niewykonalne. Nowelizacja przewiduje, że przy głosowaniu tzw. udziałami każdy współwłaściciel będzie mógł oddać głos zgodnie z wielkością udziału w lokalu. Natomiast w głosowaniu na zasadzie ?jeden właściciel ? jeden głos? współwłaściciele będą ustanawiać swojego pełnomocnika większością głosów. Nowelizacja będzie następnie przedmiotem prac senatorów.
Za pieniądze ze sprzedaży mieszkania z gminną bonifikatą będzie można kupić także spółdzielcze mieszkanie własnościowe. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami. Doprecyzowuje ona obowiązujące przepisy. Obecnie osoby, które zakupiły od gminy mieszkanie z bonifikatą, mogą je sprzedać przed upływem 5 lat i nie są zobowiązane do jej zwrotu, jeżeli środki ze sprzedaży przeznaczą w ciągu 12 miesięcy na zakup innego lokalu mieszkalnego. Obowiązująca ustawa nie wskazuje jednoznacznie, że dotyczy to także spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i samorządy często w takich sytuacjach żądają zwrotu bonifikat. W myśl nowelizacji także zakup spółdzielczego mieszkania własnościowego będzie zwalniał z obowiązku zwrotu upustu. W przypadku kupna takiego mieszkania o wartości niższej niż przyznana bonifikata kupujący będzie musiał zwrócić gminie niewykorzystaną część upustu. W dalszej kolejności nowelizacja będzie rozpatrywana w Senacie.

Sprawdź także

Rewizje w domach ziobrystów

Na polecenie prokuratorów z zespołu śledczego ds. Funduszu Sprawiedliwości przeprowadzane są dziś przeszukania w różnych …