Finansowanie pomostowe

Ważne zmiany w KPA

Sejm przyjął na 39. posiedzeniu ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Zostały w niej uwzględnione propozycje Naczelnej Rady Adwokackiej o charakterze pro obywatelskim i pro adwokackim. W pracach legislacyjnych nad tą nowelizacją z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej brali udział adw. dr Karol Pachnik
i adw. Dariusz Goliński, pełnomocnicy Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej ds. legislacji. Złożone przez nich i uwzględnione przez Sejm propozycje: – sobota w KPA została uznana za dzień równy dniu ustawowo wolnemu od pracy, a termin wypadający obywatelowi w sobotę przechodzi na kolejny dzień roboczy; – wniesienie skargi bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego powoduje zachowanie terminu (liczy się dzień nadania skargi do WSA). Ustawa czeka teraz na podpis Prezydenta RP.

Sprawdź także

SN uchyla decyzję neoSN

​Izba Karna Sądu Najwyższego uchyliła postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca, ponieważ w składzie …