Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Ważne zmiany w ZFRON

Ważne zmiany w ZFRON

Nowelizacja zmienia przepisy w zakresie przeznaczania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) oraz składu, organizacji i trybu działania Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, obowiązek tworzenia ZFRON mają przedsiębiorcy prowadzący zakłady pracy
chronionej. Nowelizacja przewiduje, że firma, która pomimo obowiązku w ogóle nie przekazuje pieniędzy na ZFRON będzie zobowiązana do dokonania zwrotu całości tych środków, a ponadto do wpłaty 30 proc. tej kwoty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W myśl znowelizowanych przepisów Rada Konsultacyjna będzie organem opiniodawczo-doradczym Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
Ustawa rozszerza jej zakres działania o przedstawianie Pełnomocnikowi Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych opinii w sprawach standardów dotyczących realizacji zadań określonych w ustawie o rehabilitacji.
Ponadto Rada będzie mogła powoływać ekspertów, zapraszać do uczestnictwa w jej posiedzeniach przedstawicieli organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych niereprezentowanych w Radzie, a także przedstawicieli wojewódzkich oraz powiatowych rad. Rada będzie też mogła zlecać przeprowadzanie badań i opracowywanie ekspertyz związanych z realizacją jej zadań, po uzyskaniu zgody Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
Ponadto nowelizacja doprecyzowuje zasady udziału w Radzie przedstawicieli organizacji pozarządowych innych niż organizacje pracodawców i organizacje związkowe. W skład rady ma wejść dwudziestu przedstawicieli takich organizacji pozarządowych oraz związków i porozumień organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
Sejm uchwalił nowelizację 19 lipca 2016 r. Prezydent podpisał ją 18 sierpnia 2016 r. Ustawa wchodzi w życie 1 listopada 2016 r. z pewnymi wyjątkami. Chodzi m.in. o przepis dotyczącego kwalifikacji, jakie powinien posiadać przewodniczący Polskiej Rady Języka Migowego. Zacznie on obowiązywać z dniem l grudnia 2016 r.
Dz.U. 2016 poz. 1336

Sprawdź także

Oświadczenie 13 sędziów IC SN

Oświadczenie 13 Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Nie można wybierać kandydatów na Prezesa Izby Cywilnej …