Finansowanie pomostowe

Węgry przegrały w TSUE

Wprowadzone przez Węgry ograniczenia finansowania organizacji obywatelskich przez osoby zamieszkałe lub mające siedzibę poza tym państwem członkowskim nie są zgodne z prawem Unii – orzekła w wyroku z 18 czerwca 2020 r Wielka Izba Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-78/18 Komisja przeciwko Węgrom.

Więcej na monitorkonstytucyjny,eu

Sprawdź także

Policja może nadal bić

Żeby biło się lepiej. Nie będziesz miał prawa do adwokata zaraz po zatrzymaniu przez policję”Przepisy …