Węgry przegrały w TSUE

Wprowadzone przez Węgry ograniczenia finansowania organizacji obywatelskich przez osoby zamieszkałe lub mające siedzibę poza tym państwem członkowskim nie są zgodne z prawem Unii – orzekła w wyroku z 18 czerwca 2020 r Wielka Izba Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-78/18 Komisja przeciwko Węgrom.

Więcej na monitorkonstytucyjny,eu

Sprawdź także

A.Nawalny zamordowany

Ciało Aleksieja Nawalnego znajduje się jednak w kostnicy szpitala klinicznego w mieście Salechard. Są na …