Najnowsze informacje
Strona główna / Temida w Polsce, Europie i na Świecie / Werdykt ETPC to nie „papiór”

Werdykt ETPC to nie „papiór”

Michał Romanowski: Najwyższy czas rozstrzygnąć, że orzeczenia ETPC w Polsce nie są „świstkiem” papieru!

W imieniu Ewy Gregajtys, Marzanny Piekarskiej-Drążek i Ewy Leszczyńskiej-Furtak złożyłem zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Piotra Schaba i Przemysława Radzika zarzucając im, że nie wykonują postanowienia ETPC z 6.12.2022 r. nakazującego przywrócenie Pań sędzi do orzekania w Wydziale Karnym SA w Warszawie.

Napisałem m. in.:

„Odmowa przestrzegania orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie traktatu o prawach człowieka powinna być uznana w Polsce, jako członku Rady Europy, za przestępstwo szczególnie groźne dla wolności i praw obywateli Polski! Nie można tolerować, aby pojedyncze osoby jak Piotr Schab i Przemysław Radzik w imię osobistych korzyści, które zawdzięczają przedstawicielowi władzy wykonawczej ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze i Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie, arbitralnie i jednostkowo decydowały o tym, czy Polska przestrzega orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który stoi na straży tego, aby wolności i prawa wszystkich obywateli państw należących do Rady Europy, w tym Polski, były chronione przed ich naruszaniem przez systemy autorytarne i totalitarne!

Czyn Piotra Schaba i Przemysława Radzika jest szczególnie niebezpieczny, bo zmierzający do wyłączenia spod kontroli Europejskiego Trybunału Praw Człowieka czynów funkcjonariuszy Państwa Polskiego dokonanych z rażącym pogwałceniem Konwencji!
Cóż jest warta polska Konstytucja i fakt przynależności Polski do Rady Europy, do cywilizowanej wspólnoty wartości europejskich, jeżeli pojedyncze osoby, takie jak Piotr Schab i Przemysław Radzik, miałyby mieć zdolność zablokowania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Reakcja Prokuratury RP na niniejsze zawiadomienie jest swoistym testem, czy zdaniem Prokuratury, która ma obowiązek stać na straży praworządności, Polska należy do kultury niby-prawa Putina, Erdogana czy należy do wspólnoty państw tworzących Radę Europy.

Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka stoją bezkompromisowo na straży wartości, o których jest mowa w preambule polskiej Konstytucji, a które to wartości podważył pan Piotr Schab i Przemysław Radzik.

Jako adwokat Pokrzywdzonych powtarzam raz jeszcze, aby wybrzmiało to bardzo wyraźnie:

w XXI wieku odmowa przestrzegania orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka powinna być uznana w Polsce jako kraju demokratycznym i członku Rady Europy za przestępstwo szczególnie szkodliwe i groźne dla wolności i praw obywateli Polski!”.

Nie wolno banalizować zła! Cenę już płacimy!

Źródło: monitorkonstytucyjny.ue

Sprawdź także

Z Konstytucją na wybory

III Edycja Tour de KonstytucjaPL „Głosuję na Polskę” III edycja Tour de Konstytucja jest kontynuacją …