Strona główna / Aktualności / Werdykt zależy od Sądu Najwyższego

Werdykt zależy od Sądu Najwyższego

STANOWISKO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie pełnienia czynności służbowych przez sędziów, których akty przeniesienia zostały podpisane przez sekretarza stanu lub podsekretarzy stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.Krajowa Rada Sądownictwa, w trosce o realizację prawa obywateli do sądu, podziela niepokój opinii społecznej sytuacją wytworzoną na skutek tego, że część decyzji o przeniesieniu z dniem 1 stycznia 2013 r. sędziów sądów rejonowych do nowych siedzib została podpisana zamiast przez Ministra Sprawiedliwości, przez jego zastępców. Niektórzy z tych sędziów nie podejmują pracy orzeczniczej, z obawy o ważność wydawanych rozstrzygnięć. Należy spodziewać się, że poważne wątpliwości prawne istniejące w tym zakresie, wywołujące rozbieżności w orzecznictwie Sądu Najwyższego, zostaną wyjaśnione w uchwale pełnego składu tego Sądu na posiedzeniu wyznaczonym na dzień 28 stycznia 2014 r. Rada wyraziła w tej sprawie stanowisko w dniu 10 października 2013 r., wskazując sposób rozwiązania przez Ministra Sprawiedliwości zaistniałego problemu. Jednocześnie Krajowa Rada Sądownictwa uznaje, że ponowne wypowiadanie się przez nią przed terminem posiedzenia Sądu Najwyższego byłoby rzeczą niestosowną i niedopuszczalną. Dlatego też uważa, że do tego czasu każdy z zainteresowanych sędziów ma prawo i powinien w sposób odpowiedzialny rozstrzygnąć tę kwestię w zgodzie z sumieniem i według własnego rozumienia wchodzących w grę przepisów ustrojowych i procesowych, bez jakiejkolwiek ingerencji osób trzecich.

Sprawdź także

PAD-aleć został pozwany

Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpocznie się 10 maja cywilny proces, w którym pozwanym jest Prezydent …